Gå direkt till innehåll

Hypokalcemi hos får

Andra sjukdomsnamn: Kalkbrist

Får

Hypokalcemi förekommer i Sverige och drabbar oftast äldre, högdräktiga tackor och är vanligare hos gotlandsfår än hos vita får. Tackan blir vinglig och blir till slut liggande. Tillståndet är livshotande.

Du som djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt. Du som veterinär kan konsultera SVA:s experter rörande frågor om denna sjukdom.

Anmälningspliktig :

Nej

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Nej

Andra namn:

Lamningslamhet

Förekomst

Hypokalcemi är inte helt ovanligt på får i Sverige och då främst på tackor som är äldre än fyra år, sex till fyra veckor före lamning (men även i samband med lamning och under laktationen). Sjukdomen är vanligare hos gotlandsfår än hos vita får. 0,5 procent per år rapporteras hos norska tackor i Sauekontrollen.

Symtom

Tackorna slutar äta, blir vingliga och till sist förlamade. Obehandlade tackor blir medvetslösa och dör.

Lindriga fall får dåligt värkarbete.

Hypokalcemi kan kompliceras av dräktighetstoxikos, penumoni eller andra akuta störningar.

Differentialdiagnoser

Dräktighetstoxikos, listerios, pneumoni, CCN.

Etiologi och patogenes

Behovet av kalcium under högdräktigheten till fosterutveckling (och tackans eget behov) är oftast större än upptaget av kalcium från tarmen. Underskottet mobiliseras från skelettet. Ju äldre tackan är desto hårdare bundet är kalcium. Låg kalciumhalt försvårar muskelkontraktioner. Tillståndet blir snabbt livshotande eftersom även andningsmuskulaturen påverkas.

Provtagning och diagnostik

Klinisk bild. Provbehandling med kalcium.

Behandling och profylax

Snabbt insatt behandling med kalcium sc eller iv. Kan behöva upprepas två till tre gånger. Snabb terapieffekt (efter ett par timmar äter tackan som vanligt).

Peroral behandling har effekt bara i mycket tidigt stadium. Risk för kvävning eller aspirationspneumoni om tackan har svårt att svälja.

Profylax är tillräckligt med kalcium under högdräktigheten. Balans i Ca/P-kvoten. Tillräckligt med D-vitamin.

Hitta på denna sida

    Sidan granskades senast : 2021-04-14