Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Mycoplasmopsis (Mycoplasma) bovis hos kalv

  Andra sjukdomsnamn: Mycoplasma bovis

  Nötkreatur

  Mycoplasmopsis bovis är en bakterie som kan ge luftvägsinfektion hos kalv, men även led- och mellanöreinfektion. Eftersom bakterien inte har någon cellvägg kan den inte behandlas med penicillin.

  Du som är djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt. Du som är veterinär kan konsultera SVA:s experter rörande frågor om denna sjukdom.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Förekomst

  Läs mer på sjukdomens huvudsida.

  Symtom

  Mycoplasmopsis bovis är förknippat med lunginflammation hos kalv, men kan även ge ledinfektion hos både kalvar och vuxna nötkreatur. Mellanöreinfektion tillsammans med ledinfektion och/eller lunginflammation bör föranleda misstanke på M. bovis. Kor kan även få mastit av M. bovis.

  Differentialdiagnoser

  Andra virus och bakterier som kan ge lung-, led- och mellanöreinfektion.

  Etiologi och patogenes

  Infektionsagens:

  Mycoplasmopsis bovis är en bakterie som saknar cellvägg och tillhör klassen Mollicutes. Den är fakultativt anaerob och gramnegativ, men gramfärgas normalt inte eftersom cellerna då fragmenteras.

  Inkubationstid:

  -

  Infektionsport:

  Via mun och luftvägar.

  Spridning i djuret:

  M. bovis har hög affinitet till epitelceller i bronker och alveoler. 
  Via blodet till leder och mellanöra.

  Smittvägar:

  M. bovis utsöndras i sekret från mun och nos och utandningsluft. Smittspridning via direktkontakt mellan kalvar eller indirekt genom kontaminering av golv, strö, väggar, fodertråg, redskap och stövlar. Mjölk är ytterligare en smittkälla om korna har mastit orsakad av M. bovis.

  Provtagning och diagnostik

  Nässvabbprov med eSwab för PCR tas från tre till fem kalvar med akuta symtom. Provet ska skickas in till SVA senast dagen efter provtagning (förvaras i kylskåp) och bör inte tas på en fredag. Vid utredning av kalvsjukdom hos besättning ansluten till Gård & Djurhälsan används Kalvpaketsremiss (pdf) och för EJ ansluten besättning används Remiss Luftvägsinfektion nötkreatur – Kalv/Ungdjur  .

  Analys av antikroppar kan göras på serum och mjölkprover. Mjölkprover kan vara från enskilda kor eller från tankmjölk. Vi rekommenderar att prover tas från minst fem kalvar och fem till tio kor för att kunna ställa diagnos i en besättning. Provta helst förstakalvare och/eller kor med symtom, till exempel dålig juverhälsa eller ledinflammation. För övervakning av sjukdom i mjölkbesättning finns möjlighet att abonnera på analyser via FriskKo®. Läs mer om diagnostik för Mycoplasma bovis (pdf).

  En film, Bakteriologiska prover från kalvar med luftvägssymtom, visar hur du tar ett nässvabbprov på kalv kan ses på Gård&Djurhälsans webbplats.

  Behandling och profylax

  Mycoplasma bovis är svårbehandlad och då bakterien saknar cellväg är penicillin verkningslöst. Om antibiotika sätts in är, enligt Information från Läkemedelsverket (pdf), tetracyklin förstahandsval, men behandlingsresultatet är ofta dåligt.

  Läs mer om understödjande och förebyggande enligt luftvägsinfektioner hos kalvar och ungdjur. Det är viktigt att isolera sjuka individer.

  Goda smittskyddsrutiner förhindrar introduktion av smitta i besättningar fria från M. bovis.

  Beställ SVA:s analyser

  Luftvägspaket nötkreatur (PCR)

  Mycoplasma bovis (PCR)

  Mastitpatogener (Strept. agalactiae, Staf. aureus och M. bovis) (PCR)

  Mycoplasma bovis, antikroppar i mjölk (ELISA)

  Mycoplasma bovis, antikroppar i serum (ELISA indirekt)

  Beställ SVA:s produkter

  Provtagningspinne eSwab regular, 10 st

  Mjölkrör, 10 st

  Mjölkrör, 6x80 st