Gå direkt till innehåll

Minigris

Minigris är ett samlingsnamn för mindre grisraser, generellt väger de under 80 kg som vuxna och kan hållas som sällskapsdjur. Livslängden för en minigris är 10-15 år och de blir könsmogna vid 2-4 månaders ålder.

Förebyggande hälsovård för minigrisar

Minigris på gräsmatta
Minigrisen är söt, men kräver som alla sällskapsdjur att ägaren är väl påläst om skötsel och vård. Foto: Sophie Debove
  • Minigrisen bör ha motion och en väl avvägd foderstat för att inte bli överviktig. Grisen bör alltid ha tillgång till friskt vatten.
  • Minigrisar är känsliga för stress. Det är viktigt att minigrisar hanteras med viss försiktighet för att undvika skador.
  • En minigris är intelligent, nyfiken och social. Den behöver få leva i en stimulerande omgivning för att inte bli uttråkad. Helst ska den kunna få utföra en del naturliga behov, som att böka.
  • Klövarna bör verkas en till två gånger per år. För lite motion, olämpligt underlag och fetma är klövarnas fiender.
  • Vaccinering mot rödsjuka kan vara aktuellt. Avelsdjur bör vaccineras mot parvovirus och om spädgrisdiarré förekommer kan det vara aktuellt att vaccinera suggan före grisning.
  • Avmaskning mot spolmask bör göras och behandling mot skabb kan behövas.

Källa: Texten är ett referat från "Veterinärens minigrisvademecum" av Sara Fors och Marie Sterning, Inst. för KM stordjur, SLU, 2000.

Sidan granskades senast : 2024-01-10