Gå direkt till innehåll

Minigris

Minigris är ett samlingsnamn för mindre grisraser, generellt väger de under 80 kg som vuxna och kan hållas som sällskapsdjur. Livslängden för en minigris är 10-15 år och de blir könsmogna vid 2-4 månaders ålder.

Förebyggande hälsovård för minigrisar

Minigrisen är söt, men kräver som alla sällskapsdjur att ägaren är väl påläst om skötsel och vård.
Minigrisen är söt, men kräver som alla sällskapsdjur att ägaren är väl påläst om skötsel och vård. Foto: Sophie Debove
  • Minigrisen bör ha motion och en väl avvägd foderstat för att inte bli överviktig. Grisen bör alltid ha tillgång till friskt vatten.
  • Minigrisar är känsliga för stress. Det är viktigt att minigrisar hanteras med viss försiktighet för att undvika skador.
  • En minigris är intelligent, nyfiken och social. Den behöver få leva i en stimulerande omgivning för att inte bli uttråkad. Helst ska den kunna få utföra en del naturliga behov, som att böka.
  • Klövarna bör verkas en till två gånger per år. För lite motion, olämpligt underlag och fetma är klövarnas fiender.
  • Vaccinering mot rödsjuka kan vara aktuellt. Avelsdjur bör vaccineras mot parvovirus och om spädgrisdiarré förekommer kan det vara aktuellt att vaccinera suggan före grisning.
  • Avmaskning mot spolmask bör göras och behandling mot skabb kan behövas.

Källa: Texten är ett referat från "Veterinärens minigrisvademecum" av Sara Fors och Marie Sterning, Inst. för KM stordjur, SLU, 2000.

Sidan granskades senast : 2022-01-07