Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Polyartrit hos kalv

  Nöt-kalvar Nötkreatur

  Polyartrit ingår tillsammans med sepsis och navelinfektion i ett komplex som uppstår i nära anslutning till kalvning och gemensamma riskfaktorer är svagfödda kalvar, dålig kalvningshygien, dålig miljö och bristande råmjölksupptag. Polyartrit uppstår till följd av en hematogen spridning från till exempel en navelinfektion.

  Du som är djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt. Du som är veterinär kan konsultera SVA:s experter rörande frågor om denna sjukdom.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Förekomst

  I Sverige anges förekomsten vara 0,6 procent. Oftast förekommer sporadiska fall, men i vissa besättningar kan man se anhopningar av fall som dock sällan blir så omfattande som vid utbrott av diarré eller luftvägsinfektioner.

  Polyartrit som besättningsproblem är vanligare i mjölkbesättningar än i dikobesättningar. Polyartrit är en sällsynt diagnos bland de diagnoser som rapporteras in av veterinärer i Sverige. Endast 6 fall i 5 besättningar har rapporterats mellan 2010 och 2015. Dessa sågs hos kalvar mellan 8 och 30 dagars ålder. Två av fallen sågs i samma besättning med bara en månads intervall. Möjligen rapporteras vissa fall av polyartrit istället som ledinflammation.

  År 2014 rapporterades 162 fall av ledinflammation hos kalvar under 6 månader. Dessa återfanns i drygt 2 procent av besättningarna i kokontrollen. Över hälften av dessa kalvar var yngre än en månad.

  Symtom

  Ökad mängd ledvätska ger svullnad över affekterade leder. Andra vanliga symtom är hälta, värme över leden, feber och ibland svullen navel.

  Etiologi och patogenes

  Infektionsagens:

  Både gramnegativa och grampositiva agens. Trueperella pyogenes, stafylokocker och streptokocker sekundärt till navelinfektion. E. coli sekundärt till sepsis.

  Infektionsport:

  Via naveln, eller annan inkörsport.

  Spridning i djuret:

  Hematogent. Primärt infekteras ledvätskan, därefter ledkapseln.

  Smittvägar:

  Dålig miljö i kalvningsbox och kalvens närmiljö.

  Provtagning och diagnostik

  Kliniska fynd. Obduktion inklusive bakteriologisk odling vid anhopade fall.

  Behandling och profylax

  Det viktigaste är att förebygga polyartrit genom god hygien och goda råmjölksrutiner.

  Om antibiotika sätts in rekommenderar Läkemedelsverket (pdf) att polyartrit behandlas med bensylpenicillin i första hand. Understödjande behandling tillkommer. Prognosen är dålig eftersom antibiotika har svårt att nå leden och avlivning av kalven kan vara det enda alternativet.

  Sidan granskades senast : 2024-03-25