Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Lumpy skin disease

  Nötkreatur

  Lumpy skin disease orsakas av ett poxvirus och är närbesläktat med får- och getkoppor. Nötkreatur är det enda tamdjur som kan drabbas.

  Anmälningspliktig :

  Ja

  Epizooti :

  Ja

  Zoonos :

  Nej

  Förekomst

  Lumpy skin disease förekommer endemiskt i stora delar av Afrika, och har sedan flera år etablerat sig i Mellanöstern. Under 2015 rapporterades utbrott av Lumpy skin disease från Grekland, vilket var det första fallet av sjukdomen i EU. Sedan dess har sjukdomen spridit sig till omkringliggande länder. Under 2016 rapporterades över 1000 utbrott från åtta länder i sydöstra Europa. Sjukdomen har aldrig påvisats i Sverige.

  Symtom

  Den kliniska bilden hos nötkreatur varierar, alltifrån dödsfall till enstaka hudutslag utan övriga symtom. Inkubationstiden är två till fyra veckor.

  I fall med tydliga symtom ses knappformiga, runda hudutslag inom 48 timmar efter en inledande feberstegring. Utslagen ses över hela kroppen, alltifrån några enstaka till flera hundra. Djuren blir allmänpåverkade och aptitlösa. De får ödem på buk, ben och i dröglapp. Beroende på var utslagen sitter ses till exempel ögon- och nosflöde samt salivation. Kopporna kan bli infekterade och bilda bölder.

  Normalt läker hudförändringarna först efter flera månader och ger bestående ärrbildning. Hudarna blir därför i praktiken värdelösa. Nötkreatur i alla åldrar insjuknar, men unga individer drabbas oftast hårdast.

  Smittämne

  Sjukdomen orsakas av ett poxvirus och är närbesläktat med får- och getkoppsvirus, liksom med människans utrotade smittkoppsvirus.

  Smittvägar

  Sjukdomen smittar via direktkontakt mellan djur, men spridning via flugor, moskiter och andra insekter anses viktigast.

  Diagnos

  Snabbaste sättet att bekräfta diagnosen är påvisande av poxvirus genom elektronmikroskopering av material från hudlesioner på det drabbade djuret. Virusgenom kan påvisas i infekterat material (hudlesioner eller inre organ) med PCR.

  Om man misstänker sjukdomen

  Lumpy skin disease lyder under epizootilagen. Vid misstanke om att nötkreatur drabbats av sjukdomen skall veterinär genast tillkallas.

  Innan veterinär anlänt måste åtgärder vidtas för att förhindra smittspridning. Det innebär att drabbade djur tas inomhus tillsammans med eventuella andra djur i gruppen. Övriga nötkreatur som kan ha kommit i kontakt med sjuka djur tas också in. Flyttning av insjuknade djur från gården eller till stallbyggnader med andra djur får inte ske. Personer, fordon eller andra föremål som kan ha kommit i kontakt med drabbade djur får inte lämna gården.

  I Veterinära författningshandboken kan du läsa mer om den lagstiftning som gäller vid epizootisjukdomar.

  Sidan granskades senast : 2019-11-08