Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS) hos gris

  Gris

  Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome (PRRS) är en virussjukdom som drabbar tamgrisar. Den har inget svenskt namn. Innan man lyckades knyta sjukdomen till det virus som man nu vet orsakar PRRS hade sjukdomen flera fantasieggande namn. Ibland kallades den för Mystery pig disease och ibland för Blue ear disease på grund av att suggor ibland fick blå öron till följd av cirkulationsstörningar.

  Anmälningspliktig :

  Ja

  Epizooti :

  Ja

  Zoonos :

  Nej

  Förekomst

  PRRS rapporterades första gången i USA 1987, men är nu spridd i de flesta grisproducerande länder i världen. I Europa sågs den först i Tyskland 1990. I Danmark är viruset mycket utbrett. Sverige fick sitt första utbrott av PRRS sommaren 2007. Utbrottet bekämpades bland annat genom avlivning av djur och sanering i de besättningar där infektion påvisats. Efter en omfattande provtagning kunde man under 2008 visa att Sverige åter var fritt från PRRS med mycket hög sannolikhet. Gård & Djurhälsan är ansvarig för ett övervakningsprogram för att upptäcka en eventuell återintroduktion och för att visa att Sverige är fritt från sjukdomen.

  Symtom

  PRRS ger sig till känna på en rad olika sätt.

  Hos vuxna djur ses oftast endast ett lindrigt/måttligt nedsatt allmäntillstånd och hos suggor ses framförallt en ökad frekvens omlöpningar och kastningar (aborter). En viss dödlighet kan dock förekomma på grund av de cirkulationsstörningar som ger upphov till de blå öron som nämnts ovan.

  Hos smågrisar utgör svaghet vid födseln ett av de mest utmärkande symtomen. Detta resulterar i en starkt ökad dödlighet framförallt före avvänjningen, men även efter denna. Bland de djur som överlever ses förutom ett sämre allmäntillstånd även en försämrad tillväxt.

  Storgrisar kan drabbas av komplicerad luftvägssjukdom som kan ha en dödlig utgång hos drygt tio procent av fallen. Hos överlevande djur ses precis som hos smågrisarna ett försämrat allmäntillstånd och en försämrad tillväxt. Sedan 2006 finns i Asien en variant av PRRS-virus beskriven som ger ett mer akut sjukdomsförlopp med högre dödlighet.

  Smittämne

  PRRS orsakas av ett arterivirus.

  Smittvägar

  Infektionen sprids via direktkontakt mellan gris eller indirekt via till exempel transportbilar eller redskap som förorenats med virus, infekterade foster etcetera. Även insemination utgör en risk för smittspridning eftersom virus kan utsöndras i sperma.

  Diagnos

  Virus kan påvisas i blod (EDTA), serum och vävnader såsom mjälte, tonsill, lunga och lymfknutor. Organ från dödfödda eller svagfödda smågrisar är särskilt bra material att undersöka. Antikroppar kan påvisas i serum från och med dag 10–14 efter infektionstillfället.

  Om man misstänker sjukdomen

  PRRS lyder under epizootilagen. Om man misstänker att grisar drabbats av sjukdomen måste man genast tillkalla veterinär. Till dess att en veterinär tar sig an fallet måste man själv göra allt man kan för att förhindra smittspridning. Man måste se till att inga andra grisar utsätts för direkt eller indirekt kontakt med smittade grisar och grisar från den drabbade besättningen får absolut inte flyttas därifrån.

  I Veterinära författningshandboken kan du läsa mer om den lagstiftning som gäller vid epizootisjukdomar.