Gå direkt till innehåll
Statsepizootologen kommenterar
Blogg

Fall av lågpatogen fågelinfluensa i Europa

Två utbrott av lågpatogen fågelinfluensa H7 har i dagarna rapporterats i vår närhet.

Danmark meddelade den 3 juni upptäckt av lågpatogen fågelinfluensa av typen H7 i ett viltfågelhägn på Jylland. Provet togs inom ramen för deras kontinuerliga övervakning. Holland hittade samma dag H7N1 i en hönsbesättning i närheten av Utrecht efter provtagning följande en klinisk misstanke om sjukdom. Man har inte lyckats fastställa hur smittan kommit in i någon av de två drabbade besättningarna.

I båda fallen har man i enlighet med EU:s direktiv slaktat ut fåglarna på de drabbade anläggningarna.  Man har även inrättat en övervakningszon på en kilometer kring platsen där smittan upptäckts. I Holland finns 11 andra fjäderfäanläggningar inom restriktionszonen, där sker nu ökad övervakning och provtagning.

Tidigare under året har inom EU lågpatogen fågelinfluensa rapporterats från Spanien och Tyskland och vi fortsätter följa utvecklingen.

Sverige hade åren efter H5N1-utbrottet 2006 en EU-obligatorisk övervakning av inte bara tamfåglar utan även vilda fåglar som provtogs vid ringmärkning. Idag sker inte provtagning av vilda fåglar annat än på döda fåglar vid obduktion. Provtagning av viltfågelhägn görs dock kontinuerligt i övervakningssyfte.

Både H5 och H7 är rapporteringspliktiga enligt EU-direktiv och föranleder åtgärder från Jordbruksverket.

Läs mer hos andra

EU:s smittskyddsinstitut ECDC: Avian influenza in humans

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen