Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Oxstyng hos nötkreatur

  Nötkreatur

  Oxstyng är en humleliknande fluga vars larver kan infektera nötkreatur och orsaka bulor i huden på ryggen och inflammationer i underliggande muskler. I Sverige har inga fall påvisats sedan 2011.

  Du som är djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt. Du som är veterinär kan konsultera SVA:s experter rörande frågor om denna sjukdom.

  Anmälningspliktig :

  Ja

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Förekomst

  Larver av Hypoderma bovis, oxstyng.
  Styngflugelarver. Foto: Anders Lindström/SVA

  Oxstyng utrotades under 1940-talet från Sverige. Våren 2011 gjordes fynd av oxstyng på ett antal nötkreatur på en gård i Skåne. Därefter undersöktes tankmjölk från ett antal gårdar. Samtliga var negativa avseende antikroppar mot oxstyng. Inga fall har rapporterats sedan dess. På flera håll i Europa har oxstynget utrotats eller förekomsten minskat genom framgångsrika bekämpningsprogram. Den vuxna oxstyngshonan är aktiv varma sommardagar. Larverna brukar bli synliga från mitten av januari till juni.

  Kliniska symtom

  Den vuxna oxstyngflugan är en humleliknande fluga som är känd för sitt karaktäristiska läte, som sägs kunna skrämma kor i sken. Infektionen innebär dels ett stressmoment, men också ett obehag för djuret. Mjölkproduktionen kan minska med upp till 25 procent. Oxstyngshonan lägger ägg i pälsen på nötkreatur. Larverna vandrar sedan under huden och från mitten av januari till juni syns de som bulor under huden på ryggen. Larverna är mellan 2,5 och 4 cm långa och de lämnar bulorna under maj-juni för att falla till marken och förpuppas. En ny fluga utvecklas inom en till två månader. Då har det gått ett år från det att äggen deponerades på djuren. Flugan lever sedan endast några dagar.

  Kassationer vid slakt förekommer till följd av inflammationer i muskulaturen. Dessa kan bli kostsamma framförallt om larvvandringen skett i bakkroppen. Hudar från angripna djur kan inte användas inom skinnindustrin utan måste kasseras. 

  Differentialdiagnoser

  Oxstyng på nötkreatur.
  Styngflugelarv på djur. Foto: SVA

  Orsaker till knölar på huden.

  Etiologi och patogenes

  Infektionsagens:

  Larverna från oxstyng, Hypoderma bovis.

  Inkubationstid:

  Cirka ett år från det att honan lägger ägg tills larverna kryper ut ur huden.

  Infektionsport:

  Huden.

  Spridning i djuret:

  Ägg läggs på de nedre delarna av djuren (buk, flank, bog, bröst och bakdel). Äggen fästs på hårstråna och när de kläcks vandrar larverna igenom huden via hårsäckarna och sedan under huden och mellan muskelbuntarna mot ryggmärgskanalen för att senare vandra ut mot rygghuden där de fortsätter växa till. På ryggen bildas så småningom en bula som öppnas så att larvens andningsorgan i bakkroppen kan friläggas och larven får luft.

  Smittvägar:

  Vuxna oxstyng kan flyga mellan besättningar.

  Provtagning och diagnostik

  Kliniska symtom. Var vaksam på bulor och blodsträngar på ryggen samt larver.

  Det är möjligt att analysera antikroppar i serum och mjölk.

  Behandling och profylax

  Behandling på hösten med ett preparat innehållande en makrocyklisk lakton. Djuren bör inte behandlas i detta syfte sent på hösten/vintern eftersom larver som kommit längre i sin utveckling kan orsaka stora lokala skador när de dör i djurens vävnader. Om infektionen inte är känd av djurägaren förrän larverna är på väg ut ur huden måste man behandla på våren, så snart bulorna börjar synas på ryggen.

  Sidan granskades senast : 2024-03-25