Gå direkt till innehåll

Borrelios hos katt

Katt

Katter kan visserligen infekteras och utveckla antikroppar mot borrelia-bakterien, men klinisk sjukdom till följd av infektionen är inte verifierat hos katt.

Anmälningspliktig :

Nej

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Ja

Infektion utan sjukdom

Antikroppar mot bakterien Borrelia burgdorferi har hittats i blodprover från friska katter. Det visar att katterna varit infekterade, men utan att visa symtom.

Hos hund är infektion med B. burgdorferi relativt vanligt i Sverige. Sjukdomssymtom hos hund som föranleder veterinärbesök är betydligt ovanligare. Man brukar säga att högst fem procent (fem av hundra) av infekterade visar symtom, och då är symtomen som regel lindriga. I de fall de symtom som uppstår är så pass påtagliga så att det leder till ett veterinärbesök, och om symtomen är så pass kraftiga att antibiotikabehandling bedöms behövas för djurets välmående förväntas ett tillfrisknande mycket snabbt; inom en till två dagar. Återkommande/kroniska/långvariga besvär förväntas inte. Dödsfall finns inte rapporterade.

Hos katt har sjukdom hittills inte alls beskrivits i litteraturen. Katter kan alltså vara ännu mer motståndskraftiga mot infektionen än hundar!

Mer information

Tala med din behandlande veterinär om du har frågor om din katt. Om din katt är sjuk är det viktigt att du snabbt kontaktar en praktiserande veterinär oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara.

Hitta på denna sida

    Sidan granskades senast : 2022-07-14