Gå direkt till innehåll

Klimatförändring - påverkan och anpassning för renar

Ett förändrat klimat kan på flera sätt påverka hälsoläget bland svenska renar. Introduktion av nya sjukdomar och en förändrad utbredning av befintliga är exempel på aktuella riskfaktorer.

Alla prognoser pekar mot att Sverige går mot ett varmare och blötare klimat. Det kan påverka förekomsten av olika sjukdomar, bland annat genom att vilda djur och insekter som kan sprida smitta förflyttar sig till nya områden. 

Perioderna med extrem väderlek, exempelvis hetta, torka och snabba växlingar mellan tö och kyla, förväntas också bli fler. Det kan orsaka stress bland djuren och också leda till behov av stödutfodring. Stress och en ökade djurtäthet i samband med stödutfodring kan ge upphov till infektioner hos svaga och nedsatta djur.

För att vidmakthålla en god djurhälsa kan ett antal anpassningar krävas.

Sidan granskades senast : 2022-12-14