Gå direkt till innehåll

Enzootisk bovin leukos hos nötkreatur

Nötkreatur

Enzootisk bovin leukos (EBL) är en virussjukdom som drabbar nötkreatur i många länder. Sverige är dock fritt från EBL sedan 2001.

Du som djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt. Du som veterinär kan konsultera SVA:s experter rörande frågor om denna sjukdom.

Anmälningspliktig :

Ja

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Nej

Bakgrund

Enzootisk bovin leukos (EBL) orsakas av bovint leukemivirus, som är ett oncovirus i familjen Retroviridae. Virusinfektionen sprids av infekterade lymfocyter via kontakt med förorenat biologiskt material från infekterade djur.

Sverige fick av EU officiellt status som leukosfritt i januari 2001. Innan dess fanns ett frivilligt kontrollprogram som startade 1990 följt av ett obligatoriskt utrotningsprogram som startade 1995. Att Sverige även fortsatt är fritt från EBL övervakas årligen med undersökningar av tankmjölk och blodprov.

Kliniska symtom

EBL kännetecknas av flera fall av multicentriska lymfosarkom hos vuxna nötkreatur inom en gård efter en inkubationsperiod på fyra till fem år. Tumörerna kan utvecklas snabbt i olika organ vilket kan leda till varierande kliniska symtom. Persistent lymfocytos utan kliniska symtom utvecklas tidigare men oftast inte före tvåårsåldern.

Beställ SVA:s analyser

Bovin leukemivirus (BLV), antikroppar (ELISA blocking)

Bovint leukemivirus (BLV) (PCR)

Hitta på denna sida