Gå direkt till innehåll

Red vent syndrome hos fisk

Fisk

Lax är en av de fiskarter som kan agera som mellanvärd för spiralmasken, Anisakis simplex.

Anmälningspliktig :

Nej

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Ja

Förekomst

Infektion hos lax följer ofta samma mönster som hos andra fiskar som agerar mellanvärd, se Anisakis simplex hos fisk, men man kan även se den yttring som kallas Red vent syndrome (RVS). Infektionen drabbar laxen under havsfasen och kvarstår under några månader efter att laxen återvänt till sötvatten. Grilse, det vill säga lax som återvänder för lek efter bara ett år till havs, verkar vara drabbade i högre grad än fisk som varit till havs mer än ett år.

Milda symtom vid RVS.
Milda symtom vid RVS. Foto: Mikael Henriksson

Symtom

Vid RVS ses svullnad, rodnad, blödningar och fjällförlust av varierande grad runt laxens kloak (anus och könsöppning). Ibland kan larver ses med blotta ögat strax under huden i det infekterade området. Infektionen läker av efter några månader i sötvatten. Även om fisken fortfarande har symptom vid tiden för lek, verkar infektionen inte påverka förmågan att fortplanta sig. Infektionen verkar inte heller vara associerad med dödlighet.

Måttliga symptom vid RVS.
Måttliga symptom vid RVS. Foto: Mikael Henriksson

Etiologi och patogenes

Infektionsagens:

Rundmasken Anisakis simplex

Infektionsport:

Via oralt intag

Spridning i djuret:

Vid RVS finns larver inkapslade i bindväv och muskulatur runt fiskens analöppning, men larver kan finnas även i inre organ och kroppsmuskulatur

Smittvägar:

Fisken får i sig Anisakislarver via sin föda, det vill säga kräftdjur eller mindre fiskar som utgör ett tidigare steg i parasitens livscykel.

Livsmedelshygieniska aspekter

Anisakis simplex är en zoonos, det vill säga den kan smitta till människa. Larver kan finnas även i andra delar av fisken än runt gattet. Det är därför inte säkert att äta fisken rå även om man skurit bort det synligt infekterade området.

Se Anisakis simplex hos fisk för rekommendationer avseende tillagning.

Hitta på denna sida

    Sidan granskades senast : 2022-10-04