Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Bordetella bronchiseptica hos katt

  Katt

  Bordetella bronchiseptica (B. bronchiseptica) är en bakterie som friska katter normalt bär på i nos, luftstrupe och mun utan att bli sjuka av. Den är en naturlig del av kattens normala bakterieflora (microbiota)- I vissa fall kan dock bakterien orsaka sjukdom.

  Har du frågor kring din katt eller dina katter, eller grupper av katter såsom katteri, kattpensionat eller liknande? Boka tid med en veterinär som arbetar med katter vid djursjukhus, djurklinik eller motsvarande. 

  För frågor kring din egen hälsa: kontakta sjukvården.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Ja

  En vanligt förekommande bakterie hos katt men en ovanlig orsak till sjukdom

  Bakterien Bordetella bronchiseptica (B. bronchiseptica) som en del av kattens normala bakterieflora (microbiota). Det innebär att den ofta hittas hos friska katter i ögon och övre luftvägar såsom nos, mun och svalg utan att orsaka besvär. Man tar därför sällan prov för analys av bakterien, utom i speciella fall. Till exempel så kan veterinären ta prov från de nedre delarna av luftvägarna, när nedsatta katter misstänks ha en bakteriellt orsakad djup lunginfektion Det är ovanligt med djup lunginfektion hos katt jämfört med hos många andra tama djurarter, men förekommer. Det är då också ovanligt att just Bordetella bronchiseptica är en huvudorsak till kattens sjukdom, men det förekommer.
  Katter som hålls i grupp löper generellt betydligt större risk att drabbas av symtom till följd av olika infektioner i ögon och luftvägar än ensamlevande katter, det gäller även för Bordetella bronchiseptica. Mest utsatta är kattungar.
  De gånger Bordetella bronchiseptica orsakar allvarliga problem hos katt är katten oftast nedsatt av andra orsaker, och ofta lever alltså katten i grupp med många andra katter. Friska katter bär alltså normalt på bakterien och sprider den huvudsakligen genom direkt kontakt med andra katter, till exempel från kattmamman till kattungarna.
  Bordetella bakterier kan orsaka olika grad av sjukdom hos många djurslag, men normalt smittar inte kattens Bordetella till andra djur, och risken för sjukdom hos människa på grund av smitta från katt är mycket låg. Tala med läkare om du har har frågor kring detta, till exempel om du har nedsatt immunförsvar.

  Diagnos

  Från katter med kliniska symtom från de nedre luftvägarna behövs särskild provtagning, såsom ”sköljprov” från lungorna. Observera att prover inte ska beröra nos eller munhåla/ de övre luftvägarna under provtagning. Provet skall också förvara separat och inte tillsammans med prover tagna från de övre luftvägarna- och sedan analyseras separat. Det är viktigt, eftersom man inte vill få med den normala bakteriefloran, inkluderande Bordetella bronchiseptica från de övre luftvägarna i provet. Man vill veta var bakterien finns.
  Svabbprover från nos, munhåla- svalg är nästan aldrig indikerat att ta och analysera avseende Bordetella bronchiseptica.

  Behandling

  Påvisande av bakterien föranleder inte i sig någon behandling, eftersom katter normalt bär på den. Sjuka katter behöver understödjande behandling i varierande grad. Vad som är lämpligt i varje enskilt fall måste alltid bedömas av en behandlande veterinär.

  Förebyggande åtgärder

  Att inte hålla flera katter tätt i grupp, och att inte blanda kattungar med några andra katter än moderkatten förrän efter att kattungarna är fullvaccinerade mot Felint calicivirus, Felint Herpesvirus och Kattens parvovirus efter tidigast tolv veckors ålder är grundläggande. Innan införande av en ny katt så är en karantänperiod på cirka tre veckor också bra, både för den katten och de katter som redan finns i gruppen. Utöver det, så är separata mat- och vattenskålar och normal renhållning bra. Rengöring kan inte ersättas av att använda desinfektionsmedel, och användande av desinfektionsmedel är sällan indikerat.

  Mer information

  Tala med din behandlande veterinär om du har frågor om din katt. Om din katt är sjuk är det viktigt att du snabbt kontaktar en praktiserande veterinär oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara.

  Sidan granskades senast : 2023-08-07