Gå direkt till innehåll
Renögabloggen

Fynd i ögonsvabbar från ren - vad har vi hittat fram till nu?

Insamlingen av ögonsvabbar från ren med och utan smittsam ögoninflammation har pågått sedan vintern 2019 och fortsätter, men vad har vi hittat fram till nu? En sammanställning av delresultaten har gjorts och redovisats på ’World Buiatrics Congress’ (WBC) i Madrid, samt under ren-nätverket Tarandus senaste möte i Rovaniemi, under sensommar/höst.

I Rovaniemi fick vi möjlighet att träffa några slädrenar. De var kastrerade (så kallade härkar) och därför har de fortfarande basthud kvar på hornen. Foto: Karin W Philippot, SVA.

Här följer en kort redovisning av delresultaten på inskickade ögonsvabbar:

  • Totalt har vi fått in 244 prover
  • En majoritet av proverna kom från kalvar med ögoninflammation
  • I en tredjedel av alla proverna påvisades bakterien klamydia
  • I en fjärdedel av alla proverna påvisades renens alfaherpesvirus (CvHV2)

De vanligaste fynden efter bakterieodling var:

  • Blandflora/ingen växt
  • Pseudomonas aeruginosa
  • Moraxella bovoculi
  • Staphylococcus aureus
  • Klebsiella penumoniae
  • Diverse olika bakterier i mindre antal.

I knappt 5 procent av proven förekom klamydia och herpesvirus samtidigt.

Presentation av delresultat för åhörare på WBC i Madrid, 2022.
Presentation av delresultaten för åhörare på WBC i Madrid, 2022. Foto: Ulrika Nordling, SVA.

Våra slutsatser utifrån sammanställningen är att herpesvirus och klamydia sällan förekommer samtidigt utan i olika tidsperioder. Vi fann även fler ’friska’ renar med klamydia jämfört med herpesvirus. Detta tyder på att renens herpesvirus enkom kan ge upphov till sjukdom, vilket inte verkar vara fallet alla gånger för klamydia. Kanske kan renen bära på klamydia i ögat utan att bli sjuk?

Två av de tre vanligaste symtom som rapporterats.
De vanligaste symtomen som rapporterats var: 1. ögonflöde/blöt kind, 2. var i ögat (till vänster), följt av 3. röd slemhinna (till höger). Foto: Karin W Philippot, SVA.

Studien fortsätter så kom ihåg att skicka in prov till projekt Renöga!

Läs mer

Skicka in prover

Länk till remiss (pdf)

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen