Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Coronavirus hos gris

  Gris

  Flera olika coronavirus kan orsaka sjukdom hos gris men inte hos människa. Vanligast är varianter som orsakar diarré där särskilt spädgrisar drabbas svårt med vattniga diarréer och hög dödlighet.

  Varianter av coronavirus

  Coronavirus som kan orsaka diarré hos gris är transmissible gastroenteritis virus (TGEV), porcine epidemic diarrhea virus (PEDV) samt porcine delta coronavirus (PDCoV). Dessa virus har inte påvisats hos gris i Sverige och är anmälningspliktiga. Andra coronavirus som porcine respiratory coronavirus (PRCV) kan ge lindriga luftvägssymtom medan porcine hemagglutinating encephalomyelitis virus (pHEV) kan utöver att orsaka diarré och kräkningar ge symtom från nervsystemet. Antikroppar i blod mot PRCV har påvisats i Sverige och symtom tydande på en infektion med pHEV har beskrivits i Sverige.

  Sidan granskades senast : 2021-07-05