Gå direkt till innehåll

Fjäderfä

Den svenska fjäderfäpopulationen har generellt sett ett gott hälsoläge, men trenden under senare år är att fler smittämnen och sjukdomar påvisas. Vid sjukdomsproblem eller dödsfall i en fjäderfäflock är det viktigt att en lokal veterinär snabbt kontaktas, särskilt om flera fåglar drabbas samtidigt. En snabb diagnos och behandling kan vara avgörande för om djuren ska tillfriskna. Vi fjäderfäveterinärer på SVA kan hjälpa till med sjukdomsdiagnostik genom obduktion (patologisk undersökning av döda eller avlivade djur) och kan kontaktas dagtid via SVA:s växel.