Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Svinkoppor hos gris

  Gris

  Svinkoppor är en virussjukdom som endast drabbar grisar. Sjukdomen har rapporterats från stora delar av världen, men förekomsten är generellt sett låg. Sjukdomen är aldrig diagnosticerad i Sverige. Observera att det som i dagligt tal kallas svinkoppor hos människa är en helt annan sjukdom som inte har med grisar att göra.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Smittämne och smittvägar

  Svinkoppor orsakas av svinkoppsvirus, ett stort DNA-virus i familjen Poxviridae som är den enda medlemmen i genus Suipoxvirus. Viruset infekterar via sår och kan därefter angripa andra hudpartier genom spridning via blodcirkulationen. Virus förekommer i riklig mängd i kopporna. Infektioner med svinkoppsvirus har vanligen varit förknippade med dålig hygien. Svinkoppsvirus kan överleva i miljön under lång tid och tidigare har grislusen (Haematopinus suis), som troligen inte längre finns i Sverige, fungerat som en mekanisk vektor. Smittan kan troligen också överföras med insekter som myggor mellan djur och mellan besättningar.

  Klinisk bild

  Svinkoppsvirus infekterar endast grisar. Sjukdomsförloppet är vanligen milt. Oftast drabbas bara smågrisar, men grisar i alla åldrar kan insjukna. I det tidiga skedet av sjukdomen ses ibland feber, aptitlöshet och slöhet. Efter en inkubationstid på cirka en vecka ses små röda fläckar, ofta i ansiktet och på öron, lår och buk. Dessa utvecklas till centimeterstora röda koppor som därefter omvandlas till sår och därefter sårskorpor. Tiden från bildande av välavgränsade små fläckar till skadeläkning är tre till fyra veckor. Komplikationer med sekundära bakteriella infektioner kan orsaka mer omfattande skador och förlängd läkningstid som följd.

  Provtagning och diagnostik

  Diagnosen svinkoppor baseras på kliniska symtom, men för att fastställa diagnosen är påvisande av svinkoppsvirus viktigt eftersom sjukdomen ännu inte beskrivits i landet.

  Övriga hudsjukdomar utgör differentialdiagnoser, liksom andra infektioner som orsakar blåsbildningar varav flera är anmälningspliktiga.

  Behandling och förebyggande åtgärder

  Det finns ingen känd behandling mot svinkoppor. Vid sekundärinfektioner kan antibiotikabehandling övervägas.

  Sidan granskades senast : 2023-10-25