Gå direkt till innehåll

Koccidier hos hund

Andra sjukdomsnamn: Isospora spp

Hund

Isospora är encelliga parasiter som tillhör gruppen koccidier. Dessa kan ibland orsaka diarré (koccidios) hos unga valpar, men påvisas också då och då hos fullt friska hundar. Det finns flera olika Isospora-arter; hos hund är Isopora canis och I. ohioensis vanligast, medan I. felis och I. rivolta infekterar katter. Koccidier är strikt värddjurspecifika, det vill säga smitta överförs inte mellan olika djurslag. 

Anmälningspliktig :

Nej

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Nej

Förekomst – smittvägar

Det finns flera olika Isospora-arter; hos hund är Isopora canis och I. ohioensis vanligast, medan I. felis och I. rivolta infekterar katter. Infektionen sprids framför allt via mikroskopiska oocystor som utsöndras i avföringen från infekterade hundar respektive katter. En annan smittkälla är bytesdjur, till exempel smågnagare, som kan vara infekterade med Isospora. Första gången en hund smittas kommer den att utsöndra oocystor under en period (sannolikt någon eller några veckor) och blir sedan mer eller mindre immun, det vill säga om den infekteras igen utsöndrar den inga eller bara små mängder oocystor.

Oocystorna kan överleva flera månader i miljön, framför allt om det är svalt och fuktigt.

Generellt sett orsakar Isospora sällan sjukdom, men diarré kan uppstå hos unga valpar om smittrycket är högt. Stress i samband med till exempel avvänjning, transport och flytt kan bidra till att utlösa diarré på grund av Isospora-infektion.

Symtom

Kliniska symtom ses i stort sett bara hos valpar. Drabbade kullar uppvisar vattnig (ibland blodig) diarré, kräkningar, buksmärtor och nedsatt matlust.

Diagnostik

Påvisande av oocystor i träckprov. Kliniska symtom kan ibland ses innan oocystutsöndringen kommit igång varför upprepad provtagning kan vara nödvändig för att ställa diagnos. I träckprover som skickas till SVA för analys påvisas oocystor av Isospora i 3-7 procent. 

Behandling

Ofta avläker diarrén av sig själv men man bör försöka motverka uttorkning och näringsbrist. Isospora kan behandlas med toltrazuril som ingår i ett för hund godkänt läkemedel tillsammans med emodepsid mot spolmask och andra rundmaskar (inte längre tillgängligt i Sverige men kan beställas från utlandet via apotek). Alternativt kan preparat innehållande sulfa användas.

Eftersom oocystorna kan överleva länge i miljön är god hygien och miljösanering viktigt för att undvika återkommande problem hos nya kullar. För att minska/hålla nere smittrycket i till exempel en kennel bör man ta bort avföring från hundgårdar etcetera varje dag. Inomhus kan ångtvätt användas för att avdöda oocystor. Detta görs i så fall efter ”vanlig” mekanisk rengöring.

Om man har återkommande problem med Isospora-diarré hos unga valpar kan det bli aktuellt med förebyggande åtgärder som att behandla tiken med toltrazuril i samband med valpningen och/eller att behandla valparna vid två till tre veckors ålder.

Mer information

Tala med din behandlande veterinär om du har frågor om din hund. Om din hund är sjuk är det viktigt att du snabbt kontaktar en praktiserande veterinär oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara.

Beställ SVA:s analys

Paket: Mag-tarmparasiter, hund, träck

Parasitologisk träckprovsanalys med flotation

Hitta på denna sida

    Sidan granskades senast : 2022-07-20