Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Salmonella hos småfåglar

  vilda fåglar

  Salmonellos är en bakterieorsakad sjukdom som drabbar småfåglar särskilt under vårvintern. Sjuka och döda fåglar ses då vid fågelborden. Smittan kan spridas med fågelspillningen eller från döda fåglar till katter och även till människor. Tvätta händerna efter hantering av fågelborden eller fåglar så att du inte får i dig eventuella bakterier.

  Anmälningspliktig :

  Ja

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Ja

  Sjukdomsinformation

  Orsak: Bakterien Salmonella typhimurium
  Arter: Finkfåglar (framför allt domherre), ibland mesar, sparvar, siskor.
  Spridning: Direktkontakt eller via foder nedsmutsat med smittsam avföring.
  Utbredning: Hela Skandinavien.
  Årstidsförekomst: Vanligen under vinterhalvåret (senvinter/vår).

  Infektioner med salmonellabakterier förekommer bland de flesta vilda djur och hos människor. I allmänhet förknippar man förekomsten av salmonellabakterier med en oren hantering av livsmedel, soptippar med mera.

  Domherre salmonella
  Domherre med förändringar i krävan. Foto: SVA

  Förekomsten av sjukdomen salmonellos med dödsfall bland fåglar ses främst hos finkfåglar som domherre, grön-, gråsiska eller grönfink. Sjukdomen ses främst under senvintern/våren och ofta i anslutning till fågelborden. Fåglarna smittas av sjuka fåglar som utsöndrar bakterier med avföringen. Inköpta fröer eller annat foder har inte visat sig vara någon vanlig källa för salmonellasmitta. Otvivelaktigt utgör fågelborden en plats där smitta kan sprida sig då många fåglar samlas på liten yta. Det är därför viktigt att fågelbordet utformas så att fåglarna inte kan gå i maten och därmed förorena den med sin avföring. Förhindra också att fåglar får i sig utspillda, nedsmutsade frön från marken under foderbord genom att lägga ut till exempel granris, ha en uppfångningslåda täckt med nät, eller sopa regelbundet rent under fågelbordet.

  Sjuka fåglar har oftast en allmäninfektion där bakterierna har spritt sig i hela kroppen. Inflammatoriska härdar uppstår i bland annat lever, mjälte, svalg och matstrupe, vilket ses vid obduktion av fåglar som dött. Sjuka fåglar ses ofta sittande uppburrade och allmänt medtagna under fågelborden, vilket dock är ett typiskt utseende för allvarligt sjuka fåglar, oavsett anledning. I sitt nedsatta tillstånd fångas de lätt av rovfåglar eller rovdjur. Bland annat katter kan därmed också drabbas av salmonellainfektioner. 

  Det är viktigt att komma ihåg att salmonellabakterier även kan smitta människor och orsaka sjukdom, varför man bör vara försiktig när man håller på med till exempel rengöring och påfyllning av fågelborden, eller hanterar sjuka eller döda fåglar. God handhygien, det vill säga ordentlig handtvätt med tvål och vatten är viktig för att undvika smitta. Rapportera gärna in observationer av sjuka eller döda djur.

  Rapportera gärna fall av sjuka och döda småfåglar via vårt webbformulär rapporteravilt.sva.se. Kontakta alltid SVA innan material skickas in.

  Sidan granskades senast : 2023-10-27