Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Sarcocystos hos änder

  Andra sjukdomsnamn: Risbröstsjuka, Risgrynssjuka

  vilda fåglar

  ”Sarcocystos eller risbröst- / risgrynssjuka” hos änder orsakas av den encelliga parasiten Sarcocystis sp., framför allt av underarten Sarcocystis rileyi. Sarcocystis-parasiter av andra underarter förekommer hos ett flertal däggdjur, fåglar och kräldjur ofta utan att ge upphov till sjukdom. I Norden har sarcocystos rapporterats hos gräsänder och ejder, i Nordamerika också hos ett flertal andra arter vattenfåglar.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Sjukdomsinformation

  Orsak: Parasiten Sarcocystis sp., eventuellt Sarcocystis rileyi.
  Arter: Gräsänder, ejder, sannolikt andra arter av andfåglar.
  Spridning: Via förorenat foder och vatten.
  Utbredning: Europa, Nordamerika.
  Årstidsförekomst: Hela året.

  Sarcocystisparasiter hos gräsand
  Sarcocystisparasiter i bröstmuskel hos gräsand. Foto: SVA

  Sarcocystis är encelliga parasiter som förekommer hos många djurarter. Hos gräsänder ses ibland stora mängder risgrynsstora vita förändringar i bröstmuskulaturen. Strukturerna är parasitens inkapslade vilostadium.  Parasiterna verkar normalt inte hämma ändernas förmåga att flyga eller föda sig, även vid massiv förekomst av parasiter i muskelfibrerna. Därför kan parasiten hittas hos änder som skjutits under vanlig jakt. Änderna är mellanvärdar för parasiten som har ett rovdjur som huvudvärd. I Nordamerika är skunk huvudvärd. I Europa har parasiten påträffats hos rödräv och mårdhund.

  Änderna får i sig parasitägg med föda eller vatten som förorenats av avföring från ett smittat rovdjur. Äggen utvecklas i fågelns tarm till en mellanform som tar sig ut i fågelns blodkärl där parasiten förökar sig för att slutligen hamna i ett vilostadium i muskelcellerna. När ett lämpligt rovdjur (huvudvärden) äter infekterad fågelmuskulatur utvecklas vilostadierna i tarmen till mogna parasiter som avger ägg och så startar en ny smittcykel.

  Av estetiska skäl vill de flesta inte äta kött med synliga parasiter i, även om det egentligen är ofarligt när köttet är genomstekt. Vid massiv parasitförekomst är dock så mycket av muskelfibrerna förstörda att köttet bedöms som otjänligt.

  SVA är tacksam för rapporter om änder med sarcocystos via formuläret "Rapportera vilt".

  Rapportera in fynd av sjuka eller döda vilda fåglar

  Kontakta alltid SVA:s Viltsektion innan du skickar in ett djur.

  Sidan granskades senast : 2024-04-22