Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Eel Virus European (EVE)/IPNV2 hos ål

  Fisk

  Eel virus European är Aquabirnavirus som sannolikt är identiskt med infektiöst pankreasnekrosvirus (IPNV) genogrupp 2. Sjukdomen  påvisades först i Asien, men misstänktes vara importerat med europeisk ål (Anguilla anguilla). Låg temperatur ökar känsligheten för sjukdomen.

  Anmälningspliktig :

  Ja

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Förekomst

  Viruset förekommer i Asien och flera europeiska länder och har också isolerats i en svensk karantän på ål importerad från Frankrike. Norden inklusive Sverige anses än så länge vara fria från sjukdomen.

  Symtom

  Sjukdomsutbrott förekommer vid temperaturer under 25 grader. Allmänna sjukdomssymtom såsom minskad aptit och slöhet kan iakttas. Buksvullnad på grund av vätska i bukhålan, och rodnad (blodstas) i fenor och gälar är vanligaste symtomen. Muskelatrofi och hudsår kan förekomma. Döende fisk kan ha konvulsiva eller tetaniska kramper. Experimentella infektioner har orsakat ca 60 procent dödlighet på glasål och 55 – 75 procent dödlighet på juvenil ål, men uppåt 100 procent dödlighet har rapporterats för A. japonica. Symtomlös infektion förekommer. Vid mikroskopiska undersökningar iakttas sammansmältningar, celltillväxt och blodutgjutningar i gälarnas sekundärlameller, celldöd i magsäckens körtelvävnad,njure, lever och mjälte samt blödningar i levern.

  Etiologi och patogenes

  Infektionsagens:

  Eel virus European (EVE), nära besläktat eller identiskt med  infektiöst pankreasnekrosvirus genogrupp2 (IPNV2), genus Aquabirnavirus i familjen Birnavirus.

  Infektionsport:

  Via mun och gälar.

  Spridning i djuret:

  Systemisk.

  Smittvägar:

  Sannolikt via vatten, immersionsbadning med virus har orsakat infektion.

  Överlevnad:

  Okänd.

  Provtagning och diagnostik

  Ta kontakt med diagnosticerande laboratorium och informera att prov kommer innan provtagning genomförs.

  För diagnos skickar du in antingen:

  • levande eller nydöd fisk
  • eller aseptiskt prov från njure och mjälte och placerat i virusmedium för transport.

  Virusprovet odlas på levande fiskceller och förekomst av virus indikeras av celldöd (CPE). Preliminärt svar om trolig virusförekomst kan erhållas inom tre till nio dagar medan slutsvar tar två till tre veckor.

  Behandling, sanering, profylax och restriktioner

  Någon verksam terapi mot sjukdomen finns inte.

  Sanering och desinfektion: se sjukdomen Infektiös pankreasnekros (IPN).

  I förebyggande syfte är alltid god djurhållning och hygien de viktigaste faktorerna tillsammans med separat hållning av djurgrupper. Nyinköpta fiskar skall hållas i ”karantän” och eventuellt provtas för att säkra sjukdomsfrihet.

  Vid misstanke på förekomst av sjukdomen ska länsveterinär eller Jordbruksverket informeras.

  Observera risken att sprida infektionen, all utrustning som varit i kontakt med fisken eller fiskodlingen ska saneras och desinficeras. Inga besök på annan fiskodling bör utföras samma dag.

  Sidan granskades senast : 2024-05-29