Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Neospora caninum hos hund

  Hund

  Hund är värddjur för Neospora men förekomsten är okänd. Både hund och andra djur kan vara mellanvärd för parasiten. Hos nötkreatur är Neospora en viktig abortorsak.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Livscykel

  Neospora caninum är en encellig parasit som är nära släkt med Toxoplasma gondii. Hundar är huvudvärd för parasiten och kan utsöndra oocystor med avföringen. Neosporainfektion har påvisats hos flera olika djurslag såsom hund, nötkreatur, get, får och häst, men inte hos människa.

  Liksom Toxoplasma gondii kan parasiten överföras från moder till foster och orsaka abort och medfödd infektion, men med den skillnaden att fullt skyddande immunitet inte alltid utvecklas utan överföring via moderkakan kan ske under flera dräktigheter hos samma moderdjur.

  Symtom

  N. caninum har framför allt uppmärksammats som en orsak till aborter hos nötkreatur och till bland annat neurologiska symtom och rörelsestörningar hos hund. Neosporos tycks kunna drabba hundar i alla åldrar men förefaller vara vanligast hos valpar och unga hundar och är sannolikt många gånger ett resultat av smitta under fosterstadiet. De vanligaste symtomen är olika grader av bakbensförlamning och muskelatrofi, som ibland utvecklas till att även omfatta framdelen.

  Diagnos

  Hos kliniskt sjuka hundar kan en sannolikhetsdiagnos ställas utifrån symtombilden, påvisande av antikroppar mot N. caninum och positiv effekt av medicinsk behandling. Eftersom sjukdomen kan vara resultatet av infektion under fosterstadiet bör om möjligt även hundens mor och kullsyskon undersökas serologiskt. Subkliniska infektioner förekommer varför ett positivt serologiskt prov bör tolkas med viss försiktighet, men infektionen är sannolikt inte särskilt spridd i den svenska hundpopulationen. Vid en undersökning från 1994 av cirka 400 hundar utan tecken på neosporos påvisades antikroppar hos två hundar (0,5 procent).

  En definitiv diagnos kan endast ställas genom att påvisa parasiter i vävnaderna i samband med obduktion. Eftersom parasiterna kan vara svåra att upptäcka och omöjliga att skilja från närbesläktade organismer i vanliga histologiska snitt krävs specifika färgningsmetoder alternativt PCR för att identifiera parasiterna. Dessa metoder kan även utnyttjas för att undersöka vävnadsprover (muskelbiopsier) från levande djur.

  Behandling

  Vid klinisk neosporos hos hund kan behandling med klindamycin eller sulfonamider i kombination med pyrimetamin prövas.

  Mer information

  Tala med din behandlande veterinär om du har frågor om din hund. Om din hund är sjuk är det viktigt att du snabbt kontaktar en praktiserande veterinär oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara.  

  Sidan granskades senast : 2022-07-12