Gå direkt till innehåll

Stafylokockinfektion hos vilda djur

hardjur

Stafylokockinfektion med bölder i hud, kroppshålor och inre organ ses framför allt hos harar. Förekommer i hela Skandinavien.

Anmälningspliktig :

Nej

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Nej

Sjukdomsinformation

Orsak: Stafylokockbakterier.
Arter: Framför allt harar.
Spridning: Via sticksår.
Utbredning: Hela Skandinavien.
Årstidsförekomst: Hela året.

Stafylokocker är en grupp bakterier som förekommer allmänt på huden hos människor och djur. De är en del av den naturliga bakteriefloran, men i vissa fall kan de ge upphov till sjukdom. Hos gnagare, och då framfört allt harar, uppstår ofta vid infektion varfyllda bölder under huden, i kroppshålorna eller i muskulaturen. Dessa varbölder uppträder vanligen som enstaka bölder och innehåller ett illaluktande vitt till gulgrönt tjockt var.

Hararna anses få sjukdomen genom att bakterierna kommer in via hudsår. I många fall leder infektionen bara till att en böld uppstår, utan att haren uppvisar några sjukdomssymtom. Sådana harar skjuts då och då under vanlig jakt. I vissa fall leder infektionen till ett mer allmänt förlopp, och flera bölder kan då hittas på olika ställen i kroppen.

Hitta på denna sida

    Sidan granskades senast : 2021-10-21