Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Stafylokockinfektion hos vilda djur

  hardjur

  Stafylokockinfektion med bölder i hud, kroppshålor och inre organ ses framför allt hos harar. Förekommer i hela Skandinavien.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Sjukdomsinformation

  Orsak: Stafylokockbakterier.
  Arter: Framför allt harar.
  Spridning: Via sticksår.
  Utbredning: Hela Skandinavien.
  Årstidsförekomst: Hela året.

  Stafylokocker är en grupp bakterier som förekommer allmänt på huden hos människor och djur. De är en del av den naturliga bakteriefloran, men i vissa fall kan de ge upphov till sjukdom. Hos gnagare, och då framfört allt harar, uppstår ofta vid infektion varfyllda bölder under huden, i kroppshålorna eller i muskulaturen. Dessa varbölder uppträder vanligen som enstaka bölder och innehåller ett illaluktande vitt till gulgrönt tjockt var.

  Hararna anses få sjukdomen genom att bakterierna kommer in via hudsår. I många fall leder infektionen bara till att en böld uppstår, utan att haren uppvisar några sjukdomssymtom. Sådana harar skjuts då och då under vanlig jakt. I vissa fall leder infektionen till ett mer allmänt förlopp, och flera bölder kan då hittas på olika ställen i kroppen.

  Sidan granskades senast : 2023-10-27