Gå direkt till innehåll
Statsepizootologen kommenterar
Blogg

Fågelinfluensa konstaterad hos mjölkkor i USA

Fågelinfluensa har konstaterats på flera anläggningar med mjölkkor i USA. Det är första gången som högpatogen fågelinfluensa bekräftats efter naturlig infektion hos nötkreatur.

Fynden av fågelinfluensa i USA. Karta från amerikanska USDA. (Länk till sidan finns längst ner i denna post.)

I USA har fågelinfluensa konstaterats på flera anläggningar med mjölkkor. Smittan har konstaterats på 12 anläggningar i delstaterna Texas (7), Kansas (2), Michigan (1), New Mexico (1) och Idaho (1) och det första fallet rapporterades 25 mars. Det är första gången som högpatogen fågelinfluensa bekräftats efter naturlig infektion hos nötkreatur, och bara några veckor tidigare hade det första fallet hos idisslare konstaterats hos killingar i Minnesota.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i USA rapporterar även att en person smittats med fågelinfluensa efter kontakt med nötkreatur i Texas. Personen fick lindriga symtom i form av infektion i ögonslemhinnan (konjunktivit). Symtombilden hos mjölkkorna har varit nedgång i mjölkproduktion, minskat foderintag, slöhet, uttorkning och feber.

Drabbade kor har haft tjockare, koncentrerad, råmjölksliknande mjölk och även onormal klibbig eller lös avföring. De första fallen indikerade att äldre kor i mitten av laktationen drabbats i första hand, men ytterligare data tyder på att också yngre nötkreatur har drabbats. Man uppskattar en sjuklighet på 10% i drabbade grupper men symtomen är övergående. Virus har påvisats både i mjölkprover och svabbprover från svalg och man har konstaterat att det är samma klad av högpatogen fågelinfluensa H5N1 (klad 2.3.3.4b) som cirkulerat bland fåglar i USA och Europa. Dock bär influensaviruset från korna i USA på flera gensegment från den amerikanska genpoolen av influensa A virus och denna genotyp har inte påvisats i Europa.

Inga tecken på särskild anpassning till däggdjur

Analys av arvsmassan från virus från idisslare och människa i de aktuella fallen har inte visat några kända mutationer som tyder på anpassning till däggdjur. Det är därmed fortsatt en variant av fågelinfluensa som är anpassad till fåglar som har förmåga att orsaka så kallad ”spillover” till däggdjur. Nötkreaturen antas ha smittats från vilda fåglar och det är ännu inte helt klarlagt om det även förekommit smitta mellan nötkreatur. USA:s jordbruksdepartement (USDA) rapporterar också att katter konstaterats smittade på någon av de aktuella mjölkgårdarna. Eftersom fågelinfluensa hos nötkreatur inte påvisats tidigare är kunskapen mycket begränsad, men SVA följer arbetet som görs i USA för att utreda och kartlägga situationen.  

SVA har inte fått signaler om några liknande fall på mjölkgårdar i Sverige, men kan heller inte helt utesluta att det kan ha förekommit odiagnostiserade fall.  SVA rekommenderar som vanligt att man kontaktar sin veterinär vid hälsoproblem hos sina djur. Det finns också en generell rekommendation till veterinärer att man ska kontakta SVA för rådgivning om man stöter på sjukdomsfall där den kliniska bilden inte känns igen.

Europiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) gör bedömningen att risken för smitta till människor generellt är låg vad gäller fågelinfluensa av den aktuella kladen 2.3.4.4b. För personer som exponeras för fåglar eller däggdjur infekterade med högpatogen fågelinfluensa är risken för smitta något högre enligt bedömningen.

Läs mer 

Läs senaste lägesrapporten om fågelinfluensa i Sverige (pdf)

Läs mer hos andra

Nyheten på USDA:s webbplats (på engelska)

 

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen