Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Kaninpest

  Andra sjukdomsnamn: Myxomatos

  Kanin Vilda djur

  Kaninpest orsakas av ett virus (myxomavirus) och drabbar båda vilda och tama kaniner. Vanliga symtom är en varig ögoninflammation med svullnader runt ögon, och svullnader på könsorgan och öronen. Sjukdomen finns främst i södra Sverige men även i kolonier av vildkaniner i andra delar av landet, och förekommer året runt.

  Anmälningspliktig :

  Ja

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Sjukdomsinformation

  Laboratoriet som påvisar myxomatos (kaninpest) har anmälningsplikt till Jordbruksverket. Gäller både för tama och vilda kaniner. Anmälningsplikten gäller bara vid fastställd diagnos. Observera att vid enbart misstanke finns ingen anmälningsplikt.

  Orsak: Myxoma virus (Leporipox virus)
  Arter: Kanin
  Spridning: Direktkontakt, insekter eller hudparasiter
  Utbredning: Södra delarna av Skandinavien
  Årstidsförekomst: Hela året

  Kaninpest, eller myxomatos, är en virussjukdom som under naturliga förhållanden bara drabbar kaniner. Den har ingenting att göra med harpest (som är en bakteriesjukdom). Sjukdomen uppträder som utbrott (epizootier) med mycket hög dödlighet och drabbar främst kaninstammarna när dessa har mycket hög population. Vid utbrott observeras blinda och slöa kaniner, döende eller döda kaniner i stora antal.

  Kaninpesten upptäcktes i slutet av 1800-talet i Sydamerika. Genom mänsklig försorg importerades sjukdomen till Frankrike på 1950-talet, där den medvetet spreds till vildkaniner i avsikt att utrota dem. Med samma avsikt importerades sjukdomen även till Sverige (Skåne och senare Gotland). Till en början var dödligheten mycket hög; över 99 procent av djuren dog. Efter en tid sågs dock en anpassning till smittämnet, och dödligheten sjönk. I dagsläget förekommer sjukdomen lokalt, med större utbrott vissa år, särskilt där kanintätheten är hög.

  Kaniner insjuknar i allmänhet en till två veckor efter att ha blivit smittade. De första symtomen är att ögonlocken svullnar och ett segt, ofta varigt, tårflöde uppträder. De typiska synliga förändringarna är att huden svullnar kraftigt, framför allt runt ögon, nos, mun och könsöppning.

  Vissa sjuka kaniner dör tidigt till följd av en allmäninfektion eller genom utmärgling då de inte kan skaffa föda som vanligt. Vanligast är dock att djuren på grund av sin blindhet och nedsatta kondition blir ett lätt byte för rovdjur, eller blir påkörda av trafik på vägarna.

  Sjukdomen drabbar både vilda och tama kaniner. Viruset sprids antingen genom direktkontakt eller via insekter eller fåglar. Då sjukdomen sprids genom direktkontakt ses en långsam utbredning, medan smitta via insekter eller fåglar gör att sjukdomen kan dyka upp i nya områden längre bort.

  För att skydda sina tamkaniner mot sjukdomen finns vaccin tillgängligt. Be din veterinär om vaccinationsråd för din kanin.

  SVA utför

  Analys av kaninpest

  Sidan granskades senast : 2022-10-20