Gå direkt till innehåll

Datavärdskap

SVA:s verksamhet genererar en stor mängd olika data om smittämnen, djursjukdomar och mer. Vi fungerar också som värd för data från andra myndigheter om djur. Data om sjukdomar, miljö- och hälsoövervakning med mer som samlas in får användas som öppna data och kan hämtas för bearbetning.

Miljöövervakningsdata

Logotyp för Havs och vattenmyndigheten
Havs- och Vattenmyndigheten samarbetar med SVA om data rörande miljöövervakning.

SVA är på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten datavärd för data som insamlats inom såväl nationell som regional miljöövervakning. En datavärds uppdrag är att kvalitetskontrollera och tillgängliggöra data. I uppdraget ingår också att ta fram vissa bearbetningar av data.

Havs- och vattenmyndigheten finansierar den nationella miljöövervakningen i Sverige, och äger de data som samlas in. Dessa får fritt användas om källan anges. Mer information om den nationella miljöövervakningen finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Den som publicerar miljöövervakningsdata hämtade från oss eller någon annan av miljöövervakningens datavärdar skall ange, dels vem som samlat in dessa data, dels att de tagits fram inom ramen för samordnad svensk miljöövervakning. Finansiär och huvudman för miljöövervakningen är Havs- och vattenmyndigheten. Här nedan visas en översikt över programområden och delprogram som detta datavärdskap omfattar samt länkar till bearbetade data.

Programområde: Hälsoövervakning vildlevande fisk, kräftdjur och blötdjur

Delprogram

Tidsperiod

Dataserie

Statuslogg

Kontakt

Anadrom fisk 2020– Öppna data, undersökningar avseende parasiten Gyrodactylus salaris i vattendrag längs svenska västkusten, 2020   Charlotte Axén
    Öppna data, undersökningar avseende parasiten Gyrodactylus salaris i vattendrag längs svenska västkusten, 2021     
    Öppna data, undersökningar avseende parasiten Gyrodactylus salaris i vattendrag längs svenska västkusten, 2022     
    Öppna data, undersökningar avseende parasiten Gyrodactylus salaris i vattendrag längs svenska västkusten, 2023    
Havslevande blötdjur 2021– Hälsoövervakning av blåmusslor och ostron 2021   Charlotte Axén
    Hälsoövervakning av blåmusslor och ostron 2022    
    Hälsoövervakning av blåmusslor och ostron 2023    

Programområde: Övergripande akvatisk övervakning

Delprogram

Tidsperiod

Dataserie

Statuslogg

Kontakt

Toppkonsumenter 2020– Undersökningar av sälar i svenska vatten    Aleksija Neimane
    Undersökningar av valdjur i svenska vatten    

 

Kontakt

Lowe Ekström

Systemutvecklare

Aleksija Neimane

Biträdande statsveterinär

Sidan granskades senast : 2024-04-25