Gå direkt till innehåll

Hantering av kunduppgifter

SVA behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679.
När du beställer eller skapar ett konto i SVA:s e-handel Vi erbjuder, eller kontaktar oss behöver vi samla in och behandla personuppgifter. Vi samlar in och behandlar uppgifterna för att kunna fullgöra vår del av ett köpeavtal.

Personuppgifter vi samlar in när du använder e-handeln är följande:

  • Namn
  • Adress, det vill säga leverans- och fakturaadress
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Kund/veterinärnummer
  • Personuppgifter som du anger vid kontakt med oss
  • Uppgifter om företag

SVA lämnar ut dina personuppgifter till nödvändiga samarbetspartners. Exempel på samarbetspartners är bolag som utför tjänster för SVA när det exempelvis gäller leveranser och betalning.

Du har rätt att begära
- information om de personuppgifter som finns om dig
- rättelse av de personuppgifter som inte stämmer eller radering av personuppgifter
- begränsning av behandling eller invända mot behandling.

Du har rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten på hur dina uppgifter behandlas.
SVA är en myndighet vilket innebär att alla uppgifter som skickas till oss kan bli allmänna handlingar.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud, exempelvis för begäran om registerutdrag, skriv till Statens veterinärmedicinska anstalt, 751 89 Uppsala eller via e-post på sva@sva.se.

Sidan granskades senast : 2021-03-03