Gå direkt till innehåll
Populärvetenskap

Ett annorlunda virusutbrott i en svensk getbesättning

Getter i en mjölkbesättning i södra Norrland hade under lång tid haft luftvägsproblem. Det visade sig att de drabbats av getters motsvarighet till HIV. Sådana fall riskerar att förbli oupptäckta om inte särskilda symtom beaktas vid undersökningar, visar en SVA-studie.

En get som insjuknar i kaprin artrit encefalit (CAE) förblir smittad livet ut. Foto: Ylva Persson/SVA

För att gå till botten med vad som orsakade luftvägsproblem hos gårdens getter gjordes en utredning. Vi tog del av gårdens journaler, intervjuade ägarna, undersökte djuren, tog blod- och träckprover och obducerade avlivade djur. Det visade sig att 76 procent av getterna hade smittats av lentivirus, även kallat ”små idisslares lentivirus” eftersom det endast drabbar getter och får. Detta virus är släkt med människans HIV-virus och orsakar kaprin artrit encefalit (CAE), en allvarlig och obotlig sjukdom.

Sjukdomen riskerar förbli oupptäckt

En man tar ett blodprov av en get med en annan get på ryggen.
Provtagning av getter med en nyfiken åskådare. Besättningen visade sig vara fri från CAE. Foto: Ylva Persson/SVA

Vid obduktion syntes typiska förändringar i getternas lungor. Virus hittades förutom i lungorna även i leder och juver. Genom undersökningar på gennivå konstaterades att getterna hade drabbats av en grupp lentivirus som tidigare hittats hos både får och getter i Norge. Vid infektioner hos får anses luftvägsproblem vara det vanligaste symtomet, däremot är det ovanligare hos getter. Denna studie visar att CAE måste beaktas vid undersökning av getter med andnöd. Annars riskerar sjukdomen, som i den här fallstudien, förbli oupptäckt och spridas både inom och mellan besättningar. Dessutom leder det till onödigt djurlidande eftersom besättningen hanteras på fel sätt.

En ytterligare slutsats från studien är att lentivirus kan orsaka allvarliga symtom som påverkar djurens välbefinnande. För bättre djurhälsa och djurskydd bör lentivirus kontrolleras eller utrotas. Dessutom bör fler getgårdar anslutas till CAE-programmet, vars mål är att förhindra sjukdomsspridningen.

 

En smittad get kan aldrig bli frisk

De små idisslarnas lentivirus finns hos får och getter i hela världen och så även i Sverige. Som det latinska namnet på sjukdomen, kaprin artrit encefalit, antyder orsakar viruset flera olika sjukdomssymtom hos get där ledinflammation och hjärninflammation anses vanligast. Men luftvägssymtom och juverinflammation förekommer också. Sjukdomen kan inte botas och en smittad get är smittad för livet.

Läs mer

 

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen