Gå direkt till innehåll
Statsepizootologen kommenterar
Blogg

Utbrott av mul- och klövsjuka i Bulgarien och rapport om fall av afrikansk svinpest i Sankt Petersburgsområdet

Det första fallet på tolv år av mul- och klövsjuka har i dagarna påvisats i Bulgarien, som är medlem i EU sedan 2007.

Virus påvisades hos ett vildsvin i den sydöstra delen av landet som gränsar mot Turkiet. Det är ännu inte konstaterat vilken serotyp det rör sig om, men enligt uppgift kan det inte uteslutas att smittan kommer från Turkiet där mul- och klövsjuka är endemiskt förekommande. Det är oroande om mul- och klövsjukevirus cirkulerar i vildsvinspopulationen i norra Turkiet. Vaccinationer av nötkreatur pågår där sedan många år för att förebygga smittspridning till övriga Europa. I Turkiet såväl som i Bulgarien finns stora vildsvinspopulationer.

Ett annat oroande faktum är att afrikansk svinpest återigen rapporteras i Sankt Petersburgsområdet. Enligt uppgift har virus påvisats hos döda grisar som dumpats på en anläggning som producerar hönsgödsel. Det är inte klarlagt på vilken geografisk plats som grisarna dött och om det rör sig om illegal transport eller illegal utfodring med infekterat material. I september 2007 var det ett enstaka utbrott av afrikansk svinpest i samma region orsakat av transport av illegalt material från Kaukasus där sjukdomen bitit sig fast i vildsvinspopulationen. Det som är oroande med förekomst av afrikansk svinpest ca tio mil från gränsen till Estland är risken för spridning västerut. Utbrottet belyser vikten av god biosäkerhet på gårdsnivå och rengöring av alla typer av transportfordon för att förhindra eventuell introduktion av afrikansk svinpest till EU.

Mul- och klövsjuka och afrikansk såväl som klassisk svinpest hör till de mest fruktade sjukdomarna för lantbruket då de sprids snabbt, är svåra att bekämpa och ger stora ekonomiska förluster. De är dock inte zoonoser, det vill säga inte farliga för människor.

Marianne Elvander, statsepizootolog, SVA

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen