Gå direkt till innehåll

Gris

Grisarnas hälsa är bättre i Sverige än i de flesta andra länder. Tarminfektion med diarré är smågrisens vanligaste sjukdom, och perioderna kring födseln och avvänjningen är särskilt kritiska. Senare under uppfödningstiden utgör luftvägsinfektioner de största hälsoproblemen.

Du som är djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt. Vissa prover som träckprover och mjölkprover kan du som djurägare själv skicka in till SVA (gärna i samråd med veterinär).

Du som är veterinär kan vid behov skicka prover till SVA:s laboratorier och/eller konsultera SVA:s experter rörande frågor om provtagningsteknik, tolkning av provsvar, smittspridning, resistens mot antibiotika och andra frågor som främst rör infektionssjukdomar.

SVA driver även forskningsprojekt om djurens sjukdomar och hur de ska bekämpas.