Gå direkt till innehåll

Beställa analyser via eget digitalt journalsystem

SVA tillhandahåller ett kostnadsfritt API som möjliggör för kunder att via sina egna journalsystem beställa analyser och få provsvar direkt in i djurets journalblad. 

Med digital integration blir det lättare att remittera prover då många uppgifter till remissen kan hämtas direkt från journalbladet. Det blir även mindre risk för fel när uppgifterna går direkt från system till system. När sedan provsvaren från SVA skickas ut via API:t behöver de inte hanteras manuellt.För att använda tjänsten krävs att man har ett avtal med SVA, en prenumeration kopplad till tjänsten samt en Api-nyckel. Här hittar du stöd kring avtal, teknisk guide samt kodtabeller. Det är kostnadsfritt för journalsystemleverantörer, kliniker och djursjukhus att ansluta. 

Öppet API

API (application programming interface) är ett sätt för olika datasystem att utbyta information med varandra. Kliniker och djursjukhus kan lämna uppgifter till SVA med hjälp av API. 

SVA:s API för att skicka elektroniska analysbeställningar heter +Ordi. Beställningen består bland annat av information om de prover som skickas samt vilka analyser man vill ha utförda. Resultaten kommer sedan att skickas tillbaka till beställaren elektroniskt.

Så här gör du

Steg 1: Upprätta ett anslutningsavtal med SVA. Kontakta Huvudprocessägare Diagnostik Erik Eriksson på erik.eriksson@sva.se /018-674398.

Steg 2: Skaffa en tjänsteprenumeration för testmiljön. Detta görs på tjänsteportalen för +Ordi. Se teknisk guide nedan.

Steg 3: Innan tjänsten kan tas i bruk måste SVA ta fram en unik Api-nyckel, ett eller flera klinik-id:n samt eventuellt ett system-id.

Steg 4: Verifiera kommunikationen mellan beställare och SVA i testmiljön med beställningar och resultat.

Steg 5: Verifiera produktionsmiljön.

Steg 6: Driftsättningen sker vid en mellan beställare och SVA överenskommen tidpunkt.

Kontakt

Erik Eriksson, Huvudprocessägare Diagnostik 
E-post: erik.eriksson@sva.se
Telefon: 018-674398

Vanliga frågor och svar

Sidan granskades senast : 2023-06-05