Gå direkt till innehåll
Spjuverbloggen
Populärvetenskapligt om juverhälsa

Microbiota – bakterieflora i juvret, NMC mastitkonferens i Milano

På ganska kort tid så har det blivit en accepterad sanning att juvret innehåller en specifik microbiota, en egen bakterieflora analyserad utifrån DNA-innehåll. Nyligen har denna sanning blivit ifrågasatt, och det har påpekats att närvaro av bakterie-DNA inte är samma sak som närvaro av levande bakterier.

Hårt draget kan man säga att forskarvärlden är uppdelad i de som tror på och de som tvivlar på närvaron av en specifik bakterieflora i mjölk. Under microbiota-sessionen på NMC-konferensen så lyftes dessa skillnader fram. En talare från vardera läger fick tillfälle att presentera sina idéer, argument och bevis och under den efterföljande diskussionen var det många i publiken som till slut inte visste vad de skulle tro.

Själv så presenterade jag (Josef Dahlberg, SLU) resultat från en studie där vi sett att mjölk-microbiotan förändras under en experimentellt framkallad mastit men också att kontamination är en stor del av den analyserade microbiotan och jag gav på så sätt näring åt båda läger i debatten.

Sammanfattningsvis är ämnet spännande med väldigt många möjligheter och utmaningar.

/Josef Dahlberg, doktorand på SLU

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen