Gå direkt till innehåll

Ren

I Sverige finns cirka 250 000 renar i vinterpopulationen. Drygt 4 500 renägare i 51 samebyar bedriver tamrenskötsel på ungefär 50 procent av Sveriges yta och producerar mellan 1 200 och 2 000 ton renkött varje år.

Du som är djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om dina djur blir sjuka. Vissa prover som träckprover och ögonsvabbar kan du som djurägare själv skicka in till SVA (gärna i samråd med veterinär).

Du som är veterinär kan vid behov skicka prover till SVA:s laboratorier och/eller konsultera SVA:s experter rörande frågor om provtagningsteknik, tolkning av provsvar, smittspridning, resistens mot antibiotika och andra frågor som främst rör infektionssjukdomar. SVA driver även forskningsprojekt om djurens sjukdomar och hur de ska bekämpas.