Gå direkt till innehåll

Om övervakningen av afrikansk svinpest (ASF)

Övervakning för afrikansk svinpest (ASF) hos vildsvin baseras på rapporter om upphittade kadaver och undersökning av dessa. Övervakning för afrikansk svinpest hos tamgris baseras på klinisk/passiv övervakning (det vill säga att djurägare reagerar på symptom eller ökad dödlighet och tar kontakt med veterinär). Detta bedöms som en känslig övervakningsmetod då infektion är förenad med mycket hög dödlighet hos tamgris såväl som vildsvin.

Bekämpning av afrikansk svinpest – karta över provtagning och resultat i smittad zon

Inom den smittade zonen råder totalförbud för allmänheten att röra sig utanför anlagd väg. För att få kunskap om smittans utbredning inom det smittade området genomförs organiserade kadaversök där endast speciellt utbildade personer deltar. Upphittade kadaver forslas bort från skogen och provtas. Genom att ta bort kadavren minskas smittrycket. I den händelse att vildsvin trafikdödas i zonen undersöks även de.

För att ytterligare verifiera att smittan inte förekommer utanför smittad zon pågår, i tillägg till den nationella övervakningen med provtagning av upphittade självdöda vildsvin, även en insamling av prover från vildsvin som fällts vid jakt eller trafikdödats i det område som omger den smittade zonen. På kartan kan du se hur många vildsvin från den smittade zonen vi undersökt för afrikansk svinpest på SVA. Kartan visar även de vildsvin som provtagits i samband med jakt eller trafikskadats i omgivande område. Kadaver som provtagits i den nationella övervakningen av vildsvin omkring den smittade zonen visas på övervakningskartan, längre ner på sidan.

Kartan uppdateras dagligen måndag–fredag. Om kadavren upphittas nära varandra kan kartans punkter överlappa varandra.

Övervakning av afrikansk svinpest i hela Sverige – karta över provtagning och resultat från prover insamlade inom viltövervakningen

Övervakningen är beroende av att SVA får rapporter om döda eller sjuka vildsvin från allmänhet, markägare, jägare, eftersöksjägare, viltkasserare och vilthanteringsanläggningar. Se Skicka in prover och djurkroppar för instruktioner både om hur du ska ta och skicka in prover. På kartan kan du se hur många vildsvin vi undersökt för afrikansk svinpest på SVA inom viltövervakningen.

 

Afrikansk svinpest lyder under epizootilagen. Om man misstänker att tamgrisar drabbats av sjukdomen måste man genast tillkalla veterinär. Till dess att en veterinär tar sig an fallet måste man själv göra allt man kan för att förhindra smittspridning. Man måste se till att inga andra grisar utsätts för direkt eller indirekt kontakt med smittade djur. Misstänkt smittade tamgrisar får absolut inte flyttas från den besättning eller det stall där de befinner sig.

I de flesta länder med afrikansk svinpest (ASF) har smittan först introducerats i vidsvinsstammen. I de fall även tamgrisbesättningar drabbats så har det skett först senare. Det är därför extremt angeläget att du rapporterar in iakttagelser av sjuka eller döda vildsvin till SVA.

Så här håller vi afrikansk svinpest borta

 

Sidan granskades senast : 2023-10-26