Gå direkt till innehåll
Statsepizootologen kommenterar
Blogg

Klassisk svinpest har bekräftats på ytterligare två besättningar i Litauen

Fredag 3 juni meddelade veterinärmyndigheterna i Litauen att svinpest bekräftats i ytterligare två grisbesättningar.

Den ena besättningen ligger inom 3 kilometers radie (i den så kallade skyddszonen) från den först påvisade besättningen och den andra inom 10 kilometers radie (i den så kallade övervakningszonen). Båda besättningarna är stora, med cirka 3 000 respektive 4 600 grisar. De nu aktuella besättningarna har tagit emot grisar från den först påvisade besättningen för 1–2 veckor sedan. Inga grisar har levererats från dessa besättningar till andra EU-länder och transportstopp råder för hela regionen. Nya skydds- och övervakningszoner har inrättats och utredningar pågår i flera stora grisbesättningar som finns inom zonerna.

Den drabbade regionen ligger i centrala Litauen, nordväst om Vilnius.

Situationen är oroväckande. Många stora grisbesättningar finns i området och det kan bli stora svårigheter att bekämpa smittan.

Susanna Sternberg Lewerin, bitr statsepizootolog, SVA

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen