Gå direkt till innehåll

Kakor på webbplatsen

Här informerar vi om alla kakor som används på sva.se. Vi redovisar vad de olika kakorna heter, vilken data som lagras i kakorna, vad informationen används till och hur länge kakan sparas.

Om du inte vill tillåta användandet av kakor kan du stänga av dessa via din webbläsares inställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker spara en kaka på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Kakor på den här webbplatsen

Nedan listas de kakor som används på den här webbplatsen. Observera att det också kan finnas kakor som är knutna endast till en del av webbplatsen och/eller är kopplade till någon form av e-tjänst. Om det finns några felaktigheter eller om du har några frågor kring de kakor som används på den här webbplatsen, kontakta webbredaktionen.

Vi ger följande information

 • Namn – namn på kakan.
 • Typ – sessionskaka (lagras tillfälligt) eller permanent kaka (lagras under en bestämd tid).
 • Domännamn – vilken domän som sätter kakan. Här kan du utläsa om det är förstapartskakor (samma domännamn som webbplatsen) eller tredjepartskakor (ett annat domännamn än webbplatsen).
 • Data – vilken data som lagras i kakorna.
 • Användning – vad informationen används till.
 • Tid – hur länge kakan sparas
 • Klassificering – Begärd cookie är en cookie som användaren begär genom en interaktion. En teknisk cookie är en cookie som krävs för att webbplatsen ska fungera. Inkräktande är en cookie som hämtar information om användarens besök på webbplatsen

Namn: ARRAffinity

Typ: Session

Domän: Domän: www.sva.se (första part)

Data: strängvärde

Användning: Används för att hjälpa användaren att hålla kopplingen till en specifik instans av webbapplikationen

Tid: Cookien förfaller när webbläsaren stängs

Klassificering: Teknisk cookie

 

Namn SVA_cookieAccepted

Typ: Session

Domän: Domän: www.sva.se (första part)

Data: strängvärde

Användning: Används för att kontrollera om användaren godkänt att lagra cookies

Tid: Cookien förfaller när webbläsaren stängs

Klassificering: Teknisk cookie

 

Namn ai_session

Typ: Permanent kaka

Domän: www.sva.se (första part)

Data: Unikt användarvärde, datum då cookien skapades och tid för när analysdatan senast uppdaterades.

Användning: Application Insight, sparar data om sessionen för analys

Tid: 30 minuter från skapandet

Klassificering: Inkräktande cookie

 

Namn ai_user

Typ: Permanent kaka

Domän: www.sva.se (första part)

Data: Unikt användarvärde samt datum då cookien skapades

Användning: Application Insight, sparar data om användaren

Tid: 1 år från skapandet

Klassificering: Inkräktande cookie

Kakor fram till 1 juli 2022

Under perioden 2022-06-01- till 2022-07-01 genomförs en användarundersökning på webbplatsen som använder två typer av cookies, en av den typ som lagras en längre tid på din dator och en så kallad sessionscookie som försvinner när du stänger din webbläsare. Syftet med den förstnämnda är att avgöra om din dator, och därmed du, har blivit utvald att delta i undersökningen eller ej och på så sätt kunna förhindra att du får erbjudandet fler gånger. Sessionscookien möjliggör bläddring mellan sidor i undersökningen.

wsaNnnnnn

 • Domän: Den aktuella webbsidan där undersökningen är implementerad.
 • Livslängd: 1 månad

Kakan innehåller en etta som talar om att användaren har valt att svara på undersökningen, eller ett högre tal om undersökningen är tänkt att starta efter ett visst antal klick. Nnnnnn anger undersökningens id-nummer.

wsaNnnnnn_Language

 • Domän: Den aktuella webbsidan där undersökningen är implementerad.
 • Livslängd: 1 år

Kakan innehåller en siffra som anger vilket språk användaren har valt. Nnnnnn anger undersökningens id-nummer.

wsaNnnnnn_later

 • Domän: Den aktuella webbsidan där undersökningen är implementerad.
 • Livslängd: 1 år

Om användaren har valt att svara på undersökningen senare innehåller kakan innehåller en länk till undersökningen. Nnnnnn anger undersökningens id-nummer.

ASPSESSIONIDXXXXXXX

 • Domän: survery.webserviceaward.com
 • Livslängd: Session

Kakan innehåller ett Sessions-ID som är unikt, slumpmässigt valt för användaren.

AnswerID

 • Domän: survery.webserviceaward.com
 • Livslängd: 1 månad

Kakan innehåller svars-ID som är unik för användaren.

CompName

 • Domän: survery.webserviceaward.com
 • Livslängd: 1 månad

Namn på företaget som använder sig av undersökningen.

Completed

 • Domän: survery.webserviceaward.com
 • Livslängd: 1 månad

Kakan håller reda på om användaren har svarat på hela undersökningen.

FormID

 • Domän: survery.webserviceaward.com
 • Livslängd: 1 månad

Kakan innehåller ett unikt ID som fördefinerar frågor för undersökningen.

Initialized

 • Domän: survery.webserviceaward.com
 • Livslängd: 1 månad

Kakan innehåller information om undersökningen är startad.

LangData

 • Domän: survery.webserviceaward.com
 • Livslängd: 1 månad

Kakan innehåller information om förvalt språk som används i undersökningen.

LangID

 • Domän: survery.webserviceaward.com
 • Livslängd: 1 månad

Kakan innehåller ett nummer som fördefinerar förvald språk som används i undersökningen.

Logo

 • Domän: survery.webserviceaward.com
 • Livslängd: 1 månad

Kakan innehåller namn på logotypen som används i undersökningen.

PID

 • Domän: survery.webserviceaward.com
 • Livslängd: 1 månad

Kakan innehåller unikt ID för undersökningen.

Page

 • Domän: survery.webserviceaward.com
 • Livslängd: 1 månad

Kakan innehåller en siffra för aktuella sidan där man befinner sig i undersökningen.

PageCount

 • Domän: survery.webserviceaward.com
 • Livslängd: 1 månad

Kakan innehåller siffran på frågemängden som undersökningen har.

UserID

 • Domän: survery.webserviceaward.com
 • Livslängd: 1 månad

Kakan innehåller unika namnet för sessionen.

WSCID

 • Domän: survery.webserviceaward.com
 • Livslängd: 1 månad

Kakan innehåller unik siffra som fördefinerar undersöknings-ID.

Sidan granskades senast : 2021-10-11