Gå direkt till innehåll

Sorkfeber som zoonos

Andra sjukdomsnamn: Nephropatia epidemica, Hantavirus, Puumalavirus, Sorkpest

Gnagare

Nephropathia epidemica eller sorkfeber är en sjukdom som smittas via direkt eller indirekt kontakt med urin, saliv eller avföring från infekterade skogssorkar (Myodes glareolus). Antalet rapporterade fall hos människor varierar mellan åren och är fler de år som sorkpopulationerna ökar.

Anmälningspliktig :

Nej

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Ja

Puumalavirus orsakar sorkfeber (Nephropathia epidemica)

Orsak: Puumalavirus
Arter: Skogssork (Myodes glareolus)
Spridning: Via infekterat damm (sorkurin, sorkavföring) eller direkt kontakt med infekterade urin, saliv eller avföring från infekterade sorkar
Utbredning: I Sverige i mellersta Norrland till Mellansverige
Årstidsförekomst: Höst, vår

Puumalavirus förekommer i de centrala och norra delarna av Europa, i Sverige framför allt norr om Dalälven. Smittspridning till människor sker huvudsakligen via inandning av damm som förorenats med urin eller avföring från infekterade sorkar eller via direkt kontakt med saliv, urin eller avföring. Smittöverföringen kan ske exempelvis via hantering av ved, städning av förråd eller via krattning. Viruset kan överleva i dammpartiklar i flera veckor. Sorkfeber smittar troligen inte från människa till människa.

De vanligaste symtomen hos människor som insjuknat i sorkfeber är feber, huvudvärk, muskelvärk och smärtor i buken och ryggen.

Hundar och katter drabbas inte av sorkfeber.

Mer information om sorkfeber finns bland annat på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Hitta på denna sida