Gå direkt till innehåll

Vildsvin

Generellt anses hälsoläget för vildsvin i Sverige som gott. Vildsvinspopulationen ökar och frilevande vildsvin finns idag från Norrlandsgränsen och söderut, samt i Härjedalen och längs kusten upp emot Västerbotten. Vildsvin är mycket närbesläktade med våra tamgrisar och de kan drabbas av samma infektioner.