Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Toxoplasmos hos vilda djur

  Gnagare hare Hjortdjur vildsvin

  Toxoplasmos orsakas av parasiten Toxoplasma gondii och bland de vilda djuren är sjukdom vanligast hos harar. Parasiten förekommer hos ett flertal djurarter och kan även infektera människa. Förekommer i hela Skandinavien (och resten av världen).

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Ja

  Sjukdomsinformation

  Orsak: Parasiten Toxoplasma gondii.
  Arter: Harar, gnagare, flera andra djurarter.
  Spridning: Via förorenat foder, vatten, vegetation samt kött från infekterade djur.
  Utbredning: Hela Skandinavien (och resten av världen).
  Årstidsförekomst: Hela året.

  Toxoplasma gondii

  är en liten encellig parasit som förekommer hos många djurarter och också hos människa. Hos svenskt vilt orsakar den allmänt utbredd sjukdom hos skogs- och fälthare men parasiten förekommer även hos exempelvis älg, rådjur och vildsvin.  Dessa djur är mellanvärdar för Toxoplasma. De blir som regel inte sjuka men parasiten kan överleva länge som mikroskopiska vävnadscystor i deras muskler och de utgör således en smittkälla för köttätande djur och människor. Hos kattdjur, som är huvudvärd för parasiten, förökar den sig i tarmslemhinnan och producerar mikroskopiska så kallade oocystor som sprids med kattens avföring. Dessa mikroskopiska ”ägg” är mycket motståndskraftiga mot yttre påverkan och kan överleva upp till ett år i till exempel jord.

  Smittade harar dör vanligen efter cirka en vecka av kraftiga inflammationer i inre organ. Yttre sjukdomstecken brukar vara ett blodigt skum runt näsborrarna som orsakas av de lungblödningar som uppträder. Obduktionsbilden påminner mycket om den man ser vid fältharesjukan som orsakas av ett virus.

  Hos människa förlöper infektionen ofta symtomfritt. Vi infekteras antingen genom att äta rått eller otillräckligt upphettat kött från infekterade djur, eller får i oss ”ägg” som ursprungligen kommer från kattdjurs avföring och som genom förorenade händer, eller på annat sätt, kommer in i munnen.

  Blodprovsundersökningar på människor har visat att inom vissa områden har upp till 50 procent av befolkningen antikroppar mot Toxoplasma. Varannan människa i dessa områden har alltså varit i kontakt med parasiten. Man räknar med att de flesta som smittats blir immuna mot parasiten.

  Det allvarliga med Toxoplasma-infektion hos människor är om gravida, ej immuna kvinnor infekteras och parasiten överförts till fostret. Detta kan nämligen ge upphov till bland annat hjärnskador eller blindhet hos fostret. En annan riskgrupp är personer ned kraftigt nedsatt immunförsvar.

  Sidan granskades senast : 2023-07-18