Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Parasiter i luftvägarna hos gris

  Gris

  Grisens lungmask, Metastrongylus spp., tillbringar sitt vuxna liv i grisens lungor, vilket kan ge upphov till luftvägssymtom såsom hosta. Därutöver kan spolmask, Ascaris suum, påverka grisens andning när dess larver passerar genom lungorna och kan då predisponera för infektioner med andra luftvägspatogener.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Smittämne och smittvägar

  Grisens lungmask (Metastrongylus spp.) är en smal, vit, 4–5 centimeter lång mask som främst återfinns i bronker och bronkioler i lungornas diafragmalober. Grisens lungmask har daggmasken som mellanvärd, varför den främst drabbar utegående grisar med möjlighet att äta daggmaskar. Problemen med lungmask har därför minskat då grisuppfödningen nu till stor del sker inomhus. Idag påvisas lungmask väldigt sällan hos tamgris i Sverige, men parasiten är vanligt förekommande hos vildsvin. Infektioner med spolmask är däremot vanliga hos tamgris och det är larvstadiet av parasiten som återfinns i lungorna och kan orsaka problem med till exempel hosta.

  Klinisk bild

  En lungmasksmitta kan ge upphov till hosta, framför allt hos den unga grisen, men de kliniska symtomen är sällan särskilt framträdande. Spolmasklarver som migrerar genom lungorna kan i vissa fall ge upphov till kliniska symtom från luftvägarna. Vid sekundära bakteriella infektioner kan kraftigare symtom på lunginflammation uppstå.

  Provtagning och diagnostik

  Lungmask och spolmask liksom andra invärtes parasiter diagnostiseras främst genom påvisande av parasitägg i träckprov.

  Behandling och förebyggande åtgärder

  Att förebygga problem med parasiter handlar mycket om att undvika att bygga upp en höggradig förekomst av parasitägg i grisens närmiljö. Avmaskningsmedel kan användas vid strategiska tidpunkter. Vid utomhusdrift kan betesrotation användas för att undvika en uppförökning av smitta i grisens omgivning.

  Beställ SVA:s analys

  Parasitologisk träckprovsanalys, t ex spolmask, hakmask koccidier (flotation med socker/salt)

  Sidan granskades senast : 2023-07-27