Gå direkt till innehåll

Parasiter i luftvägarna hos gris

Gris

Grisens lungmask, Metastrongylus spp., tillbringar sitt vuxna liv i grisens lungor, vilket kan ge upphov till luftvägssymtom såsom hosta. Därutöver kan spolmask, Ascaris suum, påverka grisens andning när dess larver passerar genom lungorna och kan då predisponera för infektioner med andra luftvägspatogener.

Anmälningspliktig :

Nej

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Nej

Smittämne och smittvägar

Grisens lungmask är en smal, vit, 4–5 centimeter lång mask som främst återfinns i bronker och bronkioler i lungornas diafragmalober. Grisens lungmask har daggmasken som mellanvärd, varför den främst drabbar utegående grisar med möjlighet att äta daggmaskar. Problemen med lungmask har därför minskat då grisuppfödningen nu till stor del sker inomhus. Idag påvisas lungmask i princip aldrig i Sverige. Däremot är infektioner med spolmask vanliga.

Klinisk bild

En lungmasksmitta kan ge upphov till hosta, framför allt hos den unga grisen, men symtomen är sällan särskilt framträdande. Spolmasklarver som migrerar genom lungorna kan i vissa fall ge upphov till symtom från luftvägarna. Vid sekundära bakteriella infektioner kan kraftigare symtom på lunginflammation uppstå.

Provtagning och diagnostik

Lungmask liksom andra invärtes parasiter diagnostiseras främst genom påvisande av parasitägg i träckprov.

Behandling och förebyggande åtgärder

Att förebygga problem med parasiter handlar mycket om att undvika att bygga upp en höggradig förekomst av parasitägg i grisens närmiljö. Avmaskningsmedel kan användas vid strategiska tidpunkter. Vid utomhusdrift kan betesrotation användas för att undvika en uppförökning av smitta i grisens omgivning.

Beställ SVA:s analys

Parasitologisk träckprovsanalys, t ex spolmask, hakmask koccidier (flotation med socker/salt)

Hitta på denna sida

    Sidan granskades senast : 2021-10-22