Gå direkt till innehåll

Riktad sjukdomsövervakning hos vilda djur

SVA bedriver flera riktade sjukdomsundersökningar på vilda djur. Övervakningen är inriktad på ett eller flera i förväg specificerade smittämnen hos vissa djurslag, till skillnad från den fallviltsundersökning som bedrivs vid SVA, som syftar till att ge en överblick över hälsoläget bland våra vilda djur.  

Räv på gräsmatta.
Rävens dvärgbandmask är en av de parasiter som har föranlett riktad sjukdomsövervakning.

Dessa riktade undersökningar bedrivs med stöd från Jordbruksverket, Naturvårdsverket eller andra finansiärer och de syftar framför allt till att dokumentera smittskyddsläget i Sverige avseende de specifika sjukdomarna.

Flera infektionssjukdomar kan drabba både vilda djur och tama djur och ibland även människan (zoonoser), därför är dessa undersökningar i vår vilda fauna av stort intresse. 

Undersökningarna bygger på att allmänheten skickar in material, exempelvis blodprov eller döda djur, för undersökning, eller riktade insamlingar i projektform. Läs mer under Insamlingar om hur du kan lämna ett bidrag.
För att rapportera in sjuka eller döda vilda djur via formuläret rapporteravilt.sva.se.