Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Böldsjuka/Pseudotuberkulos hos får

  Andra sjukdomsnamn: Pseudutuberkulos, Kasseös lymfadenit, CLA/caseous lymphadenitis, Byllesjuke (norska)

  Får

  Pseudotuberkulos orsakas av bakterien Corynebacterium pseudotuberculosis och är en kronisk infektion som ger bölder i lymfknutor. Sjukdomen förekommer hos bland annat get, får och kameldjur över hela världen men diagnosen är ovanlig på svenska får. Det finns en zoonos-aspekt men risken anses liten.

  Du som är djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt. Du som är veterinär kan konsultera SVA:s experter rörande frågor om denna sjukdom.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Ja

  Förekomst

  Pseudotuberkulos är sannolikt ovanligt hos får i Sverige, men sjukdomen är mycket vanlig i bland annat USA och Australien. Pseudotuberkulos är vanligare hos äldre får och hos får i mer intensiva system. Inre pseudotuberkulos är vanligare hos får än hos get.

  Symtom

  Abscesser i lymfknutor, framför allt huvud och hals, men även bog- och flanklymfknutor. Avmagring, nedsatt foderlust. Symtom från luftvägarna om abscesser finns i lungorna.

  Differentialdiagnoser

  Andra bakteriella infektioner som ger abscesser; strålsvamp (Actinobacillus lignieresii), tuberkulos, abscesser efter vaccination; hematom; tumörer; cystor. Andra luftvägsinfektioner, endoparasiter, paratuberkulos, jaagsiekte, maedi/visna, tandproblem.

  Etiologi och patogenes

  Infektionsagens:

  Corynebacterium pseudotuberculosis.

  Infektionsport:

  Små sår i hud och slemhinnor.

  Spridning:

  Intracellulärt till regional lymfknuta, abscessbildning, hematogen spridning till lungor, lever med flera organ.

  Smittvägar:

  Rupturerade abscesser kontaminerar närmiljön. Direkt eller indirekt spridning. Baggar som stångas. Klippning. Ofullständigt kända smittvägar. Pseudotuberkulos finns beskrivet hos häst. Det är dock en annan variant som sannolikt inte smittar till små idisslare. 

  Överlevnad:

  Bakterien överlever mer än ett år i miljön.

  Inkubationstid:

  Ej helt klarlagd. Kan variera, upp till fyra månader.

  Provtagning och diagnostik

  Obduktion.

  Prov för odling av C. pseudotuberculosis kan tas genom att öppna ett tillräckligt stort hål i bölden för att kunna gå in med en e-svabb och sedan skrapa den mot böldväggen. Biopsi från böldväggen är ett ännu bättre provmaterial. Aspirat och böldinnehåll är inte tillräckligt bra provmaterial. OBS! Beakta smittskyddet när prov från levande djur tas. Se till att isolera djuret under och efter provtagning tills hålet i bölden läkt.

  Serologi för att påvisa specifika antikroppar finns inte vid SVA.

  Behandling och profylax

  C. pseudotuberculosis är penicillinkänslig men svårbehandlad inne i abscesser. Det är besvärligt att få kontroll över infektionen efter ett utbrott i en djurgrupp. Avlivning rekommenderas för får med pseudotuberkulos. Använd engångshandskar vid hantering av får med pseudotuberkulos. Öppna inte abscesser om inte fåret kan isoleras från övriga flocken.

  Undvik livdjursinköp och om djur ska köpas in bör det ske från besättningar utan böldsjuka. Var särskilt vaksam om får köps från besättningar med getter. Kontrollera lymfknutor på livdjur och håll inköpta djur i karantän.

  Säkerställ att klipputrustning desinficeras om den används i flera besättningar.

  Beställ SVA:s analyser

  Bakterieodling aerob

  Beställ SVA:s produkter

  Provtagningspinne eSwab regular, 10 st

  Provtagningspinne eSwab regular, 50 st

  Sidan granskades senast : 2023-06-05