Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Oncorhynchus masou-virussjuka hos laxfisk

  Fisk

  Sjukdomen är virusorsakad och förekommer på Stillahavslax (Oncorhynchus spp), experimentellt har även regnbåge (O. mykiss) infekterats. Sjukdomen har påvisats i Asien.

  Anmälningspliktig :

  Ja

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Förekomst

  Onchorhyncus masou-virus infekterar stillahavslaxfiskar (Oncorhynchus spp). Viruset har associerats med hepatit på masulax (O. masou) i Japan och finns även sannolikt i östasiatiska flodsystem som mynnar i Stilla havet och har populationer av stillahavslax. Övriga arter som visats känsliga är silverlax/coho (O. kisutch) indianlax (O. nerka), hundlax (O. keta) och regnbåge (O. mykiss).

  Symtom

  Hos  yngel uppstår akut sjukdom med inappetens, utstående ögon och hudsår. Levern är fläckig och i långt framskridna stadier helt vit. Histopatologiskt hittar man vävnadsdöd i njurens blodbildande vävnad och i tubuli. Fokal vävnadsdöd förekommer också i hjärtmuskel, lever, mjälte och hudepitel. Viruset uppges kunna dödlighet på uppåt 100 procent hos yngel. Hos regnbåge kan sjukdomen förlöpa subkliniskt. Hos överlevande fisk kan hudtumörer, främst i huvudregionen, utvecklas inom ett år efter genomgången infektion.

  Etiologi och patogenes

  Infektionsagens:

  Salmonid herpesvirus 2 (SalHV2), genus Salmonivirus i familjen Alloherpesviridae.

  Infektionsport:

  Okänd.

  Spridning i djuret:

  Systemisk.

  Smittvägar:

  Via vatten, direktkontakt och möjligen vektorer. Virus utsöndras i romvätska och ynglen kan därför infekteras vid kläckning.

  Överlevnad:

  Virusets överlevnad beror  på vattentemperaturen. 7–14 dagar vid mindre än 5 grader, 7 dagar vid 10 grader, 3 dagar vid 15 grader.

  Provtagning och diagnostik

  Ta kontakt med diagnosticerande laboratorium och informera att prov kommer innan provtagning genomförs.

  För diagnos skickar du in antingen:

  • levande eller nydöd fisk
  • eller aseptiskt prov från njure, mjälte , hjärta och hjärna placerat i virusmedium för transport.
  • Dessutom bör material från njure, lever och hjärtmuskel formalinfixeras samt blodutstryk göras och skickas till laboratoriet med angivande om misstanke.

  Virusprovet odlas på levande fiskceller och förekomst av virus indikeras av celldöd (CPE). Preliminärt svar om trolig virusförekomst kan erhållas inom tre till nio dagar medan slutsvar tar två till tre veckor.

  Behandling och profylax

  Vaccination av föräldradjur har haft viss effekt på virusutsöndring i romvätska. Vaccination kan öka överlevnaden på infekterade yngel. Badning i antivirala medel kan reducera dödligheten och minska tumörfrekvensen hos överlevare. Jod-badning av rom är effektiv för att förhindra infektion vid kläckning om honan varit virusinfekterad.

  Sjukdomen är inte listad av OIE eller EU, men är ändå anmälningspliktig då den i dagsläget inte förekommer i Sverige. Misstänker man förekomst av denna sjukdom ska länsveterinär och Jordbruksverket omedelbart informeras.

  Observera smittrisken, all utrustning som varit i kontakt med fisken eller fiskodlingen ska saneras och desinficeras. Inga besök på annan fiskodling får utföras samma dag.