Gå direkt till innehåll

Rovdjur

Genom kontinuerlig insamling av data och prover från döda rovdjur kan SVA följa trender i hälsoläget och upptäcka nya sjukdomar. Dessutom har SVA i uppdrag av Naturvårdsverket att samla in data och prover för användning inom rovdjursförvaltningen.  De används också inom forskning i flera olika ämnen, såsom ekologi, miljövetenskap, veterinärmedicin och zoologi - men även humanmedicin!