Gå direkt till innehåll
Statsepizootologen kommenterar
Blogg

Ökade risker för mjältbrand

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) vill uppmärksamma veterinärer och djurägare att försommarens väder med torka och senare i kombination med större regnmängder på vissa håll i landet, kan öka risken för mjältbrand hos gräsätare, särskilt idisslare.

Foto: iStock

Internationell erfarenhet visar att perioder av torka och översvämningar, särskilt i kombination med varandra, leder till ökad förekomst av mjältbrandsutbrott på platser där mjältbrandssporer finns i marken. Orsaken är att mjältbrandssporer från tidigare utbrott frigörs från marken, till exempel vid sprickbildning, och kan då på nytt utgöra en risk för betande djur. Sämre betestillväxt kan också leda till att djuren betar närmare marken. Risken för smitta ökar då på marker där ytliga mjältbrandssporer finns.

Mjältbrandsutbrottet 2016 i Östergötland upptäcktes under en period av torka. Tamdjur på sammanlagt sex olika gårdar och tre älgar drabbades av sjukdomen innan utbrottet kunde hävas med hjälp av bland annat vaccinering. Ursprunget till utbrottet har inte kunnat fastställas.

Idisslare som drabbas av mjältbrand kan visa symtom som hög feber, andningsproblem, vätskefyllda vävnader, men i många fall dör djuren plötsligt utan synbar orsak. Vid misstanke om mjältbrand ska veterinär kontaktas skyndsamt och djuret lämnas övertäckt på den plats det ligger.

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen