Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Campylobakterios som zoonos

  Andra sjukdomsnamn: Campylobacterios

  Fjäderfä

  Campylobacter överförs till människa främst via förorenade livsmedel och vatten, men också genom direkt eller indirekt kontakt med smittbärande djur eller människor. Bakterien förekommer normalt i tarmkanalen hos ett flertal varmblodiga djurarter och fåglar.

  Anmälningspliktig :

  Ja

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Ja

  Förekomst 

  Infektion med campylobacter förekommer i hela världen. Det är den vanligaste bakteriella orsaken till tarminfektion hos människa i Sverige. I Sverige har ett övervakningsprogram för Campylobacter hos slaktkyckling bedrivits sedan 1991. Andelen påvisade slaktkycklinggrupper har minskat från cirka 20 procent 2002 till 5,3 procent 2021 men den månatliga förekomsten varierar.

  Campylobakterinfektion hos människa är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen. Fynd av campylobacter hos slaktfjäderfä är anmälningspliktigt i Sverige.

  Sjukdomsstatistik

  Under 2021 rapporterades 4 059 fall av campylobacterinfektion hos människor i Sverige (3 434 fall år 2020) . De senaste åren har annars mellan cirka 8 000 och 9 500 fall rapporterats årligen. Mörkertalet är stort och det verkliga antalet bedöms vara mer än tio gånger fler. Under 2021 rapporterades 75 procent av dem som insjuknade vara smittade i Sverige, medan övriga är utlandsresenärer som smittats till exempel under semester i Europa eller Sydostasien. Mer information finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

  Fakta om campylobakterios

  Smittämne

  Bakterien Campylobacter. Flera arter förekommer men Campylobacter jejuni och Campylobacter coli är vanligast.

  Symtom hos människa

  Akuta symtom: Diarré, kräkningar, buksmärtor, feber och illamående. Komplikationer och följdsjukdomar förekommer, såsom irritabel tarm, reaktiv artrit, Guillain-Barrés syndrom.  

  Inkubationstid

  1–3 dygn (1–10 dygn).

  Mottaglighet

  Alla är i princip mottagliga.

  Smittkällor

  De vanligaste smittkällorna till människa är kontaminerade livsmedel, djur och förorenat vatten.

  Smittsätt

  Intag eller hantering av livsmedel eller vatten som kontaminerats med campylobacter, eller direkt eller indirekt kontakt med campylobactersmittade djur eller människor.

  Kontroll

  Undvik vatten av tveksam kvalitet och opastöriserad mjölk. Upphetta (stek, koka, grilla) kyckling och annat fjäderfäkött noga innan förtäring. Håll god hygien av livsmedel, i synnerhet fjäderfäkött. Håll isär rått kött och andra livsmedel, särskilt de som är färdiga att ätas, såsom sallad.  Rengör använda köksredskap noggrant.

  Europeiskt referenslaboratorium

  SVA är Europeiskt referenslaboratorium (EURL) för Campylobacter och har flera ackrediterade metoder för analys av Campylobacter

  Beställ SVA:s analyser

  Campylobacter-analyser

  Sidan granskades senast : 2023-08-08