Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Spolmask hos brunbjörn

  björn

  Spolmask lever i tarmen hos olika arter av björn runt om i världen. Oftast påverkas inte värddjuret negativt. I Sverige har spolmask hittats i tarmen hos brunbjörnar från främst Jämtlands och Västerbottens län, med enstaka fynd i Norrbotten och Västerbottens län.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Sjukdomsinformation

  Orsak: Spolmasken Baylisascaris transfuga
  Arter: Samtliga björnarter i världen.
  Spridning: Via björnens avföring, eventuellt andra smittvägar
  Utbredning: Jämtlands, Västerbotten, Norrbotten och Västerbotten län. Östra Finland. Välutbredd i världen.

  Hos viltlevande björnar orsakar denna spolmask oftast inga sjukliga förändringar.

  I Sverige dokumenterades parasiten hos brunbjörn först år 2007, då några inkom till SVA för artbestämning. Efter insamling och undersökning av tarmar från licensjakterna 2008-2010 kunde det fastställas att parasiten finns utbredd i ett begränsat område med cirka 10 mils radie, i gränstrakten mellan Jämtlands och Västerbottens län. Hur och exakt när parasiten introducerades till den svenska björnstammen är okänt. Parasiten har även rapporterats hos björnar i östra Finland, medan det är ännu okänt om björnar i Norge bär på spolmasken.

  Björnens spolmask kan uppnå cirka 25 cm i längd och 6 mm i diameter. Totalantalet parasiter i en björntarm varierar från några enstaka till riklig förekomst (154 stycken hos en björn undersökt på SVA) och kan finnas längs hela tarmkanalen.

  Länsstyrelsernas besiktningspersoner undersöker tarmarna avseende parasiter vid besiktningen av ett urval av björnar skjutna under licensjakten, vilket bidrar till att följa parasitens förekomst och utbredning.

  Inga fall av Baylisascaris transfuga har rapporterats hos människa.

  Sidan granskades senast : 2023-10-02