Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Poxvirusinfektion hos katt (kokoppsvirus)

  Andra sjukdomsnamn: Poxvirus, Kokoppor, Cowpox hos katt

  Katt

  Katter som kommer i kontakt med gnagare kan infekteras med det så kallade kokoppsviruset. Viruset kan förutom gnagare och katter infektera bland annat människor. En del katter utvecklar hudförändringar, framför allt i ansiktet och på framtassar till följd av infektionen. De flesta katter tillfrisknar snabbt av sig själva men en del utvecklar allvarlig sjukdom.

  Har du frågor eller är du orolig för ditt djur?
  Tala med din behandlande veterinär om du har frågor om ditt djur. Om djuret är sjukt är det viktigt att du snabbt kontaktar en veterinär oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Ja

  Förekomst och smitta

  Det så kallade kokoppsviruset är en av flera olika varianter av den stora grupp av virus som kallas Orthopoxvirus. Även om det poxvirus som infekterar katt kallas kokopps-virus, på engelska Cowpox virus, så sprids just denna variant framför allt mellan och från vilda gnagare som sorkar och möss, och katter smittas typiskt genom direktkontakt med just sorkar och möss.

  Människor kan också infekteras med denna variant av poxvirus framför allt genom direktkontakt med antingen infekterade gnagare eller katter. Smitta genom kontakt med andra djurslag kan kanske vara möjligt men exakt vilka djurslag som kan infekteras med denna variant av orthopoxvirus är oklart. Enstaka fall där kokoppsvirus påvisats hos hund finns dock publicerade i internationell litteratur.

  Kokoppsvirus-infektion diagnosticeras i dagsläget i Sverige typiskt hos enstaka tamkatter där ägaren uppsökt veterinär på grund av synliga hudförändringar hos katten. Infektionen är inte anmälningspliktig, och antalet fall är okänt.

  Symtom

  Symtom hos katter till följd av kokoppsvirus-infektion är ofta ganska typiska.

  Som regel uppstår hudförändringar runt mun, nos och/eller framtassar eftersom det är där katter som regel kommer i kontakt med smågnagare under jakt och lek. Katten kan också sprida viruset när den tvättar sig, och hudförändringar kan ses på till exempel öronen, men även utspritt på kroppen.

  Viruset sprider sig i huden närmast infektionsställena, och typiskt ses lokala förändringar i form av relativt avgränsade, millimeterstora, eller upp till en centimeter lite rundade ytliga hudförändringar på kattens ansikte och/eller framtassar. Ibland hinner man se att det först är blåsor och/eller så kallade papler som sedan övergår till ytliga sår (så kallade ulcera). Det kan ta mer än två veckor för sårskorpor att falla bort, och efter läkning tar det sedan ett tag innan pälsen växer ut igen, det vill säga katten kan i flera veckor se ”fläckig” ut. Hos en del katter kvarstår sådan fläckighet en längre tid dels på grund av att det kan ta tid innan pälsen växer ut, dels för att pälsen som växer kan ha lite annan färg än omgivande päls. Det är dock ofarligt för katten. Det innebär inte heller att katten sprider virus.

  Särskilt hos katter som har nedsatt immunförsvar kan viruset i samband med infektionstillfället orsaka mer omfattande hudsymtom och allmänpåverkan, eller till och med allvarlig sjukdom. Lungor och andra inre organ kan då påverkas. Vanligast är dock att katten är pigg och alert, med enbart lokala, ytliga hudförändringar på huvud och/eller tassar som läker av sig själva.

  Diagnos

  Diagnos ställs genom undersökning av biopsier; hudprover tagna av veterinär.

  Behandling

  Riktad behandling mot själva virusinfektionen hos katt saknas. De allra flesta katter behöver antingen ingen behandling alls, eller kanske sårrengöring och någon slags lokalbehandling i början. Som nämnts ovan så kan dock enstaka, särskilt immun-nedsatta katter bli allmänt, eller till och med allvarligt sjuka.

  Behandlingsbehov samt behov av uppföljande undersökningar och/eller besök bedöms av den eller de veterinär/er som undersöker katten vid djurklinik, djursjukhus eller motsvarande.

  Zoonosaspekt

  Människor kan också infekteras med denna variant av poxvirus genom direktkontakt med infekterade djur och då troligen främst vilda gnagare samt katter med pågående hudförändringar till följd av virusinfektionen. Sporadiska fall; enstaka fall av kokoppor hos människa rapporteras årligen i Europa. För frågor kring smittrisk och för att få konkreta, relevanta råd för just dig och din familj behöver du som vanligt ta kontakt med läkare.

  För att förbygga smitta till och från katten rekommenderas generellt handhygien innan och efter kontakt med skadad hud när sårrengöring och lokalbehandling har ordinerats katten av veterinär. Förutom att tvätta händerna kan användande av handsprit efter varje handtvätt vara bra. Om engångshandskar används tvättar du händerna innan och låter dem torka innan du sätter på dig handskarna, och efter hantering av katten kastas handskarna och händerna tvättas igen. Tänk på att inte till exempel peta dig i ögonen under tiden, även om du använder handskar.

  Mer information

  Har du frågor kring din katt eller dina katter, eller grupper av katter såsom katteri, kattpensionat eller liknande? Boka tid med en veterinär som arbetar med katter vid djursjukhus, djurklinik eller motsvarande.

  För frågor kring din egen hälsa: kontakta sjukvården.

  Sidan granskades senast : 2023-12-04