Gå direkt till innehåll
Statsepizootologen kommenterar
Blogg

Smittskyddsrekommendationer med anledning av fall av mul- och klövsjuka i Bulgarien och afrikansk svinpest i Ryssland

Med anledning av de nyligen påvisade fallen av mul- och klövsjuka i Bulgarien och afrikansk svinpest i Ryssland vill SVA påminna om vikten av ett gott smittskydd i samband med kontakter med djur och natur i andra länder. Båda dessa sjukdomar är mycket smittsamma och förekommer i flera länder.

Följande rekommenderas:

  • När man varit i kontakt med djur i ett annat land där mul- och klövsjuka förekommer bör man vänta fem dygn innan man går in i en svensk djurbesättning.
  • När man varit i kontakt med djur i ett annat land där mul- och klövsjuka inte förekommer bör man vänta två dygn innan man går in i en svensk djurbesättning.
  • Har man träffat sjuka djur i ett annat land bör man rådfråga veterinära myndigheter innan man går in i en svensk djurbesättning.
  • Kläder och skor som använts i annat land ska vara rengjorda innan de används där de kan komma i direkt eller indirekt (till exempel via mark) kontakt med djur i Sverige.
  • Ta inte med produkter som kommer från djur hem från utlandet, om du inte kontrollerat att detta är tillåtet.

Mer om vilka regler som gäller finns på Jordbruksverkets webbplats

Susanna Sternberg Lewerin, bitr statsepizootolog, SVA

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen