Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Epizootisk hematopoietisk nekros (EHN) hos fisk

  Fisk

  Sjukdomen är virusorsakad och förekommer på abborre och regnbåge med flera fiskarter. Sjukdomen har inte påvisats i Sverige, hela EU anses fritt från sjukdomen.

  Anmälningspliktig :

  Ja

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Förekomst

  Viruset är närbesläktat med virus som ger sjukdom hos amfibier och reptiler. Förekommer endemiskt i Australien. Påvisat i Asien och tidigare i flera europeiska länder men förekommer inte inom EU. EHN anses så allvarlig att den listas av EU.

  Symtom

  Fisken uppvisar beteendeförändringar såsom minskad aptit, slöhet och spiralsimning. Öppnas fisken förekommer vätska i bukhålan. Övriga förändringar är av mikroskopisk natur och består av celldöd i lever, njure, mjälte och tarm.

  Etiologi och patogenes

  Infektionsagens:

  Epizootic hematopoietic necrosis virus (EHNV), genus Ranavirus i familjen Iridoviridae.

  Infektionsport:

  Via gälar, sannolikt även oralt.

  Spridning i djuret:

  Allmän infektion.

  Smittvägar:

  Med vatten och fisk. Vertikal överföring till rom och mjölke kan ej uteslutas. Kan även spridas med redskap och människor/djur.

  Överlevnad:

  97 dagar i vatten och minst 113 dagar i torkad fiskvävnad.

  Provtagning och diagnostik

  Vid misstanke på förekomst av sjukdomen ska länsveterinär eller Jordbruksverket informeras. Det är viktigt att all utrustning som varit i kontakt med smittad fisk eller den smittade fiskodlingen saneras och desinficeras. Inga besök på annan fiskodling får utföras samma dag.

  För diagnos kontakta SVA för detaljerade instruktioner. Möjliga prover att skicka kan vara:

  • Levande eller nydöd fisk (kyld)
  • Eller aseptiskt prov från njure, mjälte och hjärta eller hjärna, placerat i virusmedium för transport.
  • Samt prover för histologisk undersökning från lever, mjälte, njure och hjärna i fyra procent buffrad formalin.

  Prover skickas till SVA, Sektionen för fisk. Skriv vilken sjukdom du misstänker och informera laboratoriet i förväg om att prov är på väg. Provsvar kan ta upp till tre veckor beroende på diagnostisk metod.

  Behandling och profylax

  Någon verksam terapi eller vaccin mot sjukdomen finns inte.

  SVA:s analyser

  Epizootisk hematopoietisk nekrosvirus (EHNV) (PCR)

  Fiskpatogena virus, odling, två cellinjer

  Obduktion fisk, 1-2 st